S.N

Adı Soyadı veya unvanı

Hicri Yıl

Hizmet Yılı

Bazı Malumatlar

01

Aziz Faik Bey

1287 - 1289

1870 - 1872

 

02

Süleyman Efendi

1290 - 1892

1873 - 1875

Kışla ve Matbah’ın (Kışlanın Mutfağı)  5573 Kuruşa tamiri

03

Eyüp Ağa

1293 - 1295

1876 - 1877

Çeşmeleri var.

04

Ömer Şevki Efendi

1296 - 1296

1878 - 1878

 

05

Hacı Ahmet Asım Efendi

1297 - 1301

1879 - 1883 

 

06

Hacı Hasan Ağa

1302 - 1302

1884 - 1884 

 

07

Ruşen zade Sadık Bey

1303 - 1303

1885 - 1885 

  R.19 Kânunusani 1302 Hayvan Pazarı mahallinin hapishane civarından başka yere nakil edilmesi.

08

Sabri Efendi (Eyüp ağa zade)

1304 - 1305

1886 - 1387 

 

09

Mehmet İzzet Efendi

1306 - 1306

1888 - 1888 

Ilıca Erkekler Hamamının esaslı tamirat ve tadilatı.

10

Hacı Mustafa Efendi (Kurt zade)

1307 - 1309

1890 - 1891

 

11

Mustafa Efendi (Elif zade)

1310 - 1310

1892 - 1892

 

12

İbrahim Efendi (Gevrek zade)

 

1892 - 1892

 Salnamede yer almamış. Mustafa Yeşil’in Tespiti ne göre Kısa süreli Başkanlık Yaptığı Anlaşılıyor.

13

Hacı Ali zade Rıza Efendi

1311 - 1311

1893 - 1893

14

Kasım Efendi (Rıza Efe zade)

1312 - 1317

1894 - 1899

Ilıca Kadınlar Hamamını Yaptırmıştır

15

Hacı Ahmet Bey (Nazif Beyoğlu)

1318 - 1320

1900 - 1902

 

16

Arif Ağa (Gevrek zade)

1321 - 1321

1903 - 1903

 

17

Hakkı Bey (Hacı Ali zade)

1322 - 1325

1904 - 1907

 

18

Hacı Etham Bey (Hacı Ali zade)

 

1908 - 1910

Mustafa Yeşil’in Listesine Göre

19

Hacı Abdullah Bey (Ispartalıgil)

 

1910 - 1911

 

20

Rıfat Efendi

 

1911 - 1912

 

21

Salih Bey

 

1912 - 1915

 

22

Hilmi Bey (Eczacı)

 

1915 - 1916

 

23

Ali Bey (Germiyan oğlu)

 

1916 - 1919

Milli mücadele devri Belediye Başkanı

24

Seyfi Efendi (Bedrettin zade)

 

1919 - 1920

Milli mücadele devri Belediye Başkanı

25

Hafız Hasan Efendi (Mazlum zade)

 

1920 - 1920

Milli mücadele devri Belediye Başkanı

26

Asım Bey (Şapçı zade)

 

1920 - 1921

Milli mücadele devri Belediye Başkanı

27

Hacı Hüseyin Efendi (Mazlum zade)

 

1921 - 1921

İşgal Belediye Başkanı

Kurtuluştan Sonra Belediye Başkanları

28

Sadık Bey (Kadı oğlu)

 

1922 - 1922

 

29

Ali Bey Germiyan oğlu

 

1922 - 1929

İtfaiye teşkilatını kurmuş

30

Ethem Yücel

 

1929 - 1942

 

31

Selahattin KUTMAN

 

1942 - 1942

2 Ay görevde bulunmuştur.

32

Hikmet ALABAY

 

1943 - 1944

 Cumhuriyet Devlet Arşivine Göre

33

Ahmet BOZBAY

 

1944 - 1946

 Cumhuriyet Devlet Arşivine Göre

34

Hakkı Bey (Niğdeli oğlu)

 

1946 - 1949

 Cumhuriyet Devlet Arşivine Göre

35

Mehmet ÇİNİ

 

1949 - 1950

 

36

Mehmet ÖZBİLEN

 

1950 – 1952

 

37

Mehmet KESEN

 

1953 - 1954

 

38

Sezai SARPAŞAR

 

1954 - 1958

Cumhuriyet Devlet Arşivine Göre

39

Akif ONUR

 

1958 - 1959

Cumhuriyet Devlet Arşivine Göre

40

Sezai SARPAŞAR

 

1959 - 1960

Cumhuriyet Devlet Arşivine Göre

Hem Vali Hem de Belediye Başkanlığı Görevi Yapanlar

41

Muhsin BATUR

 

1960 - 1960

17 Gün Belediye Başkanlığı yapmıştır.

42

Ertuğrul SÜER

 

1960 - 1962

 

43

Nezihi FIRAT

 

1962 - 1963

 

Yalnızca Belediye Başkanlığı Yapanlar

44

Abdurrahman KARAA

 

1963 - 1967

 

45

Vedat ÇİNİCİOĞLU

 

1967 - 1968

 

46

Abdurrahman KARAA

 

1968 - 1977

AP (Adalet Partiden)

47

Mustafa TEZCAN

 

1977 - 1977

Kısa dönem

48

Erdoğan YAVUZLAR

 

1977 - 1980

AP (Adalet partiden)

49

Burhan MEREYER

 

1980 - 1984

İhtilal Belediye Başkanı

50

Oral KİPER

 

1984 - 1989

ANAP (Anavatan Partisinden)  Ali Günhan Listesi

51

Halil İbrahim ÖZKARACA

1989 - 1994

DYP (Doğru Yol Partisinden)

52

Süleyman CANAN

 

1994 - 2004

 (1994 de Refah Partiden 1999 da Fazilet Partiden)

53

Mustafa İÇA

 

2004 - 2014

AK Parti’den Belediye Başkanı

54

Kamil SARAÇOĞLU

 

2014 -

AK Parti’den Şu anki Belediye Başkanı


Bu liste, Salnameler, Devlet Arşivi ve Mustafa Hakkı Yeşil Çalışma Notlarından yararlanılarak Ali GÜNHAN tarafından Ocak 2015 itibarıyla oluşturulmuş son güncel listedir.

Ali GÜNHAN          
OCAK 2015