9.12.2016


Kütahya Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde, Düşünce Atölyesi Müslümanca Yaşamak söyleşisi düzenlendi.
Hezar Dinari Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Orhan Karaağaçın yaptığı programın konuşmacısı Yedi Güzel Adamdan biri Rasim Özdenören oldu.
Ünlü edebiyatçi Özdenören; Dünyayı sevmek Fakat kendi hatırı için değil, onu Yaradanın rızası için. sevincin kaynağı gerçekte ne dünyanın hatırı için dünyaya bağlanmakla, ne hatır yüzünden onu terk etmekle mümkün. Aslında bir nihilist olarak dünyayı terk etmek kabil de değil. Onu da terk edebilmenin de aşkla ilgili bir yanı olmalı. Kalkmalı ve doğruyu, yalnızca ve yalın halde doğruyu söylemeli bu insana. Ölümün yanıbaşında olduğunu, ummadığı bir anda gelip döşüne çökeceğini bildirmeli. Hayat sevincini bu hakikatte aramasını söylemeli.
Müslüman olma statüsünü bir yandan bir kültür geleneğini sürdürme ve o geleneğe uyma adına korumak isterken, bir yandan da batı uygarlığı ve kültür değerleri karşısında kendince artık geçerli bulmadığı bazı İslam kurumları halen uygulanabilir nitelikte saymamaktadır. Bu bakımdan tıpkı Hristiyanlar gibi dini Allah ile kul arasında bir mesele olarak görmekte, fakat bu görüşün İslam da farklı bir kavramı, farklı bir anlayışı ifade ettiğini kavrayamamaktadır.
Bugün Müslüman mesela faizin haram olduğunu bilir, bilmekle kalmaz faizin haramlığına içtenlikle inanır, fakat mevcut dünya geçerliliğini yitirdiği faizsiz bir iktisadi hayatın mümkün olmadığı zehabını da taşır. Aslında burada gizlice helali haram veya haramı helal kılan bir görüşe de sahiptirler. Fakat kendisine bu görüşte olduğu söylense, onu da reddeder.
Asrı saadet geçmişte kalmış bir zaman kesiti değil, fakat bir yaşama tarzıdır. Müslümanın çabasının asıl özelliği, içeriği, kendi doğrularını ortaya koyma noktasında toplanıyor, diyoruz. Başkalarının yanlışlarını düzeltmekten, onları düzelteceğim diye uğraşmaktan çok, kendi doğrularını ortaya koyarak onların genel geçerliliğini sağlamak öne alınmalıdır. diyerek sözlerini sürdürdü.
Belediye Başkan Yardımcımız Ali İhsan Ertaş ünlü edebiyatçıya günün anısı için çini tabak hediye etti.
Söyleşinin sona ermesinin ardından Rasim Özdenören hayranlarının kitaplarını imzaladı.