4.1.2017Kütahya Belediye Meclisimiz, 2017 yılının ilk toplantısını 03.01.2017 tarihinde Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, Belediye Başkanımız Sayın Kamil Saraçoğlu Başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye Meclisimiz, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25inci maddesi gereğince Denetim Komisyonuna gizli oyla en az üç, en çok beş üyenin seçiminin yapılması konusu, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 9.maddesi gereğince mücavir alanlar içerisinde bulunan bütün elektronik haberleşme (baz) istasyonlarından alınacak yer seçim belgesi ücreti konusu, Mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olan ilimizin muhtelif mahallelerinde bulunan taşınmazların tasarruf şekillerinin belirlenmesi konusu, isimsiz sokaklara isim verilmesi ve imar planı değişiklikleri konuları görüşülmüştür.

Toplantıya; Belediye Başkanımız Kamil Saraçoğlu, Belediye Başkan Yardımcılarımız Galip Gültekin, Murat Arık, Fatih Kölgeli, Ali İhsan Ertaş, Meclis Üyelerimiz ve Daire Müdürlerimiz katıldı.