22.1.2017

Belediyemiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), Akhisar Belediyesi, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi (İKGPRO) ve Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) ile birlikte ortak yürütülen Ön Yargıdan İstihdama Sosyal Değişim Projesinin tanıtımı yapıldı.
Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programının hedefleri; dezavanatajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliğinin arttırılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılmasının yanında, dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasının durumu hakkında bilgilerinin arttırılması ve özel itina gösterilmesi gereken gruplara yönelik ayrımcılığın tüm biçimlerinin azaltılması bulunuyor.
Projenin odak noktası; engelli bireyler, gecekondu bölgelerinde yaşayanlar dahil olmak üzere yoksul veya yoksulluk riski altında bulunanlar, mahkum ve tutukular veya eski mahkum ve tutuklular, yerinden olmuş kişiler (IDP), çalışan çocukların ebeveynleri, Roman ve Romanlar gibi yaşayan vatandaşlar, yoksulluk riski altında bulunan çocuklar ve koruma ihtiyacı duyan çocuklar, madde bağımlıları, şiddet mağduru kadınlar, sığınma evlerinde kalan bireyler, çocuğunu yalnız başına büyüten ebeveynler, evsizler, mevsimlik tarım işçileri ve onların çocukları, göçebeler, uygun diğer dezavantajlı bireylerdir.
Ön Yargıdan İstihdama Sosyal Değişim Projesi hedefleri arasında; dezvanatajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliğinin arttırılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerin önünde yer alan engellerin kaldırılması, Roman vatandaşlara çeşitli konularda yardım ve danışmanlık sunulması, Romanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde araştırmalar gerçekleştirmek, ayrımcılıkla mücadele alanında farkındalığın ve sivil diyalogu güçlendirmek için eğitimler vermek, Roman mahallelerindeki okullarda çocuklarla ders dışı aktiviteler gerçekleştirmek, sağlık sisteminden daha kolay yararlanılmasına yönelik sağlık okur yazarlığı eğitimleri yapmak, mesleki kurslara erişimi sağlamak ve ücretsiz taşıma hizmeti sunmak gibi faaliyetler gerçekleştirmek, Romanların mesleki nitelikleri geliştirilmesi ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılması bulunuyor.