3.2.2017

Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (KÜKAB) Belediye Başkanımız Kamil Saraçoğlu başkanlığında toplandı.
Danıştay kararı doğrultusunda imtiyaz sözleşmesinde kabul edilen iki maddenin görüşülmesi konusunda olağanüstü toplanılarak karar alındı.
Alınan karara göre eski maddelerin yenisiyle değiştirilmesine oy birliğiyle karar verildi.