12.2.2017

Kütahya Belediyemizin Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında Hezar Dinari Kültür Merkezinde düzenlemiş olduğu Anadolu'yu Mayalayanlar Anma Programında konuşmacı Yar. Doç. Dr. Necdet Yılmaz, vefatının 16. yılında büyük gönül insanı Esad Coşan'ı anlattı.
Konuşmacı Necdet Yılmaz, anlatımında Büyük insanlar sahip oldukları büyük ideallerle belirginleşirler. Onlar sanki ayrı bir âlemin insanlarıdır. Bizlerin görüş hududunun çok ilerisindedirler. Merhum Mahmud Esad Coşan Hocamız da öyle bir şahsiyetti. Onu anlamak için öncelikle kendi algılama biçimimizi ve perspektifimizi gözden geçirmeliyiz. Hocaefendi, ideal insanıdır. Dini temelden kuvvet alan bir ideal insan modeli ortaya koyma amacı gütmüştür. O Müslümanların ve bütün insanlığın İslam ile itibara kavuşmasını sağlamaya çalışmıştır. Müslümanların problemleri onun temel çilesidir. Hem eserleriyle hem de şahsiyetiyle tanınmıştır, bundan sonra daha yakından tanınacaktır. dedi.
Esad Coşan Hocaefendiyi en iyi tanımlayan kavramların aşk, arzu, cesaret, ilim, irfan, farkındalık, feraset, basiret ve hikmet olduğunu ifade eden Yar. Doç. Dr. Necdet Yılmaz, Esad Coşan Hocamız hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadı, kimseden korkmadı, kimseye kulluk kölelik yapmadı, kimseyi taklit etmedi. Keskin bir akıl sahibiydi. Yüksek ve düşündürücü bir duygu asilliği vardı. Sevgi ve merhamet dolu bir yüreğe sahipti. Temel misyonu ve vizyonu Kuran ve sünnet-i seniyye ışığında îlây-ı kelimetullahtı. Etkisi ileride daha iyi hissedilecek modeller ortaya koydu; fikir modeli, eylem modeli, insan modeli, müessese modeli. Hocaefendi takvaya çok büyük önem verirdi. Muttaki idi. Muttakilerin önderiydi, imamıydı. İslamı tam ve mükemmel temsil etmek zorunda olduğumuzu her zaman hatırlatırdı. Nazlı değil sağlam ve kavi Müslüman olmamız gerektiğini vurgulardı. Tevhidi, fikrin merkezine alan bir insandı. Düşünce ve ufkumuzun çok ötesinde bir şahsiyetti diye konuştu.
Programın sona ermesinden sonra Belediye Başkan Yardımcımız Ali İhsan Ertaş, Necdet Yılmaza günün anısına çini tabak hediye etti.