24.5.2017


Zafer Kalkınma Ajansının (ZEKA) 2017 yılı 5. Yönetim Kurulu toplantısı Kütahya Valiliği ev sahipliğinde Çavdarhisar ilçesinde gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar Valisi ve Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıya, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Uşak Valisi Ahmet Okur, Belediye Başkanımız Kamil Saraçoğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Kütahya İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, Uşak İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Nacar ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Toplantının gündem maddeleri hakkında bilgiler veren Afyonkarahisar Valisi ve Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım, İlk gündem maddemizde ilgili paydaşlarımızla istişare ederek Ajansımız tarafından Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerimiz için hazırlanan ve Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun görülen İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejilerini görüşeceğiz. Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğe uygun olarak çıkarılan Usul ve Esaslar ile yatırım destek ofislerine ilişkin mevzuat altyapısı güçlendirilmiş ve yeni bir yatırım destek ofisi vizyonu ortaya konulmuştur. Bu vizyon çerçevesinde, yatırım destek ofislerinin, yatırımcının ihtiyaç duyduğu her türlü bilgilendirmeyi yapabilen ve onları yönlendirebilen, ilin iş ve yatırım ortamına ilişkin derinlemesine çalışmalar yürüten ve ilde yatırım destek ve tanıtım konularında koordinasyonu sağlayan birimler olması öngörülmektedir. Önümüzdeki dönemde, yatırım destek ofislerinin illerin yatırım destek ve tanıtım alanındaki gündemine yön verecek şekilde bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve işbölümü esaslarını belirleyecek çalışmalar gerçekleştirmesi öngörülmektedir. Bu çalışmaların çerçevesini çizecek en temel doküman ise İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejileridir. İlde yatırımların gelişmesinin önündeki engellerin tespit edilerek çözümü için inisiyatifin alındığı, ilin rekabet gücü ve potansiyeli olan sektörlerine odaklanmayı sağlayacak yönlendirme ve destekleme faaliyetlerinin belirtildiği, yurtiçi ve yurtdışı yatırım çekme ve tanıtım faaliyetlerinde ilgili kurum ve kuruluşlar arasında hedef birliğinin sağlandığı, ilerlemenin somut göstergelerle takip edildiği bir çalışma olması beklenen stratejiler ile illerin rekabet gücünün geliştirilmesine önemli katkı sağlanması beklenmektedir. Bu bağlamda 2016 yılı Aralık ayı toplantısında ön değerlendirmesini yaptığımız ve akabinde Kalkınma Bakanlığının uygun görüşünü aldığımız İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejilerini bugün Kurulumuzun onayına sunacağız. Sonraki gündem maddemizde ise iki yönetim kurulu toplantısı arasında Ajansımız tarafından icra edilen önemli faaliyetleri değerlendireceğiz. Son gündem maddesinde ise Nisan ayı gelir-gider cetvelini görüşerek Yönetim Kurulu Üyelerimizin dilek ve temennilerini aldıktan sonra toplantımızı bitireceğiz diye konuştu.
Toplantı gündemdeki maddelerin görüşülerek karar bağlanmasının ardından sona erdi.

Fotoğrafları Paket Halinde İndirmek İçin Tıklayınız.