11.7.2017

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Germiyan caddesi ve Karadonlu Sokak üzerinde Bakanlık Yardımıyla başlatılan tescilli yapıların rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

İlimiz, Merkez, Pirler Mahallesinde, Germiyan caddesi ve Karadonlu Sokak üzerinde çok sayıda korunması gerekli kültür varlığı sivil mimari örneği taşınmazı içerisinde barındıran ve korunacak sokaklarımıza, kültürel ve tarihsel mirasımıza sahip çıkmak bizim en büyük görevlerimizden biridir diyen Başkan Saraçoğlu; Sokağın gelecek nesillere sağlıklı olarak aktarılması, kültür turizminin geliştirilmesi, sürdürebilir hale kavuşması ve böylelikle gözde sokaklarından biri haline getirilmesi, sokak dokusunun korunarak cazibesinin yükseltilmesi amacıyla Germiyan Caddesi ve Karadonlu Sokak üzerinde bulunan tescilli yapıların rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri Bakanlık yardımıyla Toplu Başvuru kapsamında proje desteği almıştır.

I.ETAP olarak belirlenen, İlimiz, Merkez, Pirler Mahallesi, Germiyan Caddesi ve Karadonlu Sokak üzerinde yer alan 13 adet tescilli yapının restorasyon projeleri, belediyemizin toplu başvurusu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı 14.04.2016 gün,72030 sayılı Makam Oluru ile uygun bulunmuş, tüm projelerimiz Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylanmıştır.

Germiyan Caddesi ve Karadonlu Sokak üzerinde Tescilli 13 adet yapının restorasyon uygulamasına ilgili bakanlıktan 1.570.000.00. TL yardım alınmıştır.

13 yapının restorasyon uygulamasında bakanlıkça uygun bulunan bu bedel, yıpranan tescilli yapılarımız için ayrı ayrı olmak üzere, çatısı, sıvası, boyası gibi, bedelin yettiği oranda yapılacak. İmalatlar, onarımlarla değerlendirilecek ve her iki sokakta yer alan tescilli yapıların geleceğe aktarılması sağlanacaktır.

Germiyan Caddesi ve Karadonlu Sokak Altyapı, Aydınlatma ve Yol Düzenleme Projesi doğrultusunda, Belediyemizce 2016 yılı içinde tamamlanmış ve halkımızın hizmetine sunulmuştur.

Belediyemiz ve bakanlıkça yapılan protokol çerçevesinde Germiyan Caddesi ve Karadonlu sokak üzerinde yer alan, restorasyonu yapılacak tescilli yapılara komşu, kentsel doku içerisinde bulunan tescilsiz taşınmazların cephelerinin sağlıklaştırılması, parkların, çeşmelerin, yaşatılması ve çağdaş yaşama katılmasının sağlanması için uygulamaya başlanacak. Sokaklar üzerindeki yapıların cephe düzenlenme uygulamalarının tamamı Belediyemiz uhdesinde gerçekleştirilecektir. Böylelikle korunacak sokaklarımızdan olan Germiyan Caddesi ve Karadonlu Sokağın tamamı olması gereken kültürel ve tarihi dokusuna kavuşacaktır.
2.etapta, meydan caddesi üzerindeki tescilli yapıların restorasyon projesi onaylanmış, restorasyon uygulaması için toplu başvuru çalışmalarımız devam etmektedir.

3. etapta ise Balıklı, Ali paşa mahallelerinde, Balıklı caddesi ve Karaa sokak üzerinde bulunan tescilli yapılar, sokak sağlıklaştırma çalışmalarına başlanacaktır.

Bu çalışmalarımız için Belediye olarak kaynak araştırmalarımız devam etmektedir.

Fotoğrafları Paket Halinde İndirmek İçin Tıklayınız.