3.10.2018

Kütahya Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı, 02.09.2018 tarihinde Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, Belediye Başkan Vekili Nuri Çetin Başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye Meclisimiz, ilimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 47 ve 634 no.lu adalarda, Belediye Meclisimizin 02.08.2018 tarih, 212 sayılı kararıyla plan notu düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde gelen itirazların değerlendirilmesi konusu, Belediye Meclisimizin 02.08.2018 tarih, 202 sayılı kararıyla onaylanan; Bölcek Mahalle yerleşik alanlarında ve bu alanlara ilave olarak Belediye Meclisimizin 02.11.2012 tarih ve 463 sayılı kararıyla imar planı yapımı için ön izin verilen alanlardaki, 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarına askı süresi dahilinde gelen itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi konusu, ilimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi 523 ada, 17, 58 no.lu parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği konusu, isimsiz sokaklara isim verilmesi ve imar planı değişiklikleri konuları görüşülmüştür.

Toplantıya; Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları, Murat Arık, Fatih Gölgeli, Ali İhsan Ertaş, Meclis Üyeleri ve Daire Müdürleri katıldı. Fotoğrafları Paket Halinde İndirmek İçin Tıklayınız.