13.12.2018

Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu 4. Toplantısı, İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, kamu-üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi konusunda yapılan ve yapılacak olan çalışmalar ele alındı.

Kütahyanın tarımdan sanayiye geçiş sürecinde ciddi mesafe kat ettiğini ve bu yolda ilerlemeye devam ettiğini belirterek kamu-üniversite-sanayi iş birliğinin önemine dikkat çeken Vali Dr. Ömer Toraman, Kütahyanın bu manada çok daha fazla potansiyeli olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bu çalışmaların da bu potansiyelin değerlendirilmesinde faydalı olacağını ümit ediyorum. İnşallah bugün yapacağımız toplantı da bu amaca hizmet eder dedi.

Sanayicinin sorunlarının çözülmesi ve işlerinin kolaylaştırılması noktasında gayret gösterilmesi gerektiğini ifade eden Vali Dr. Ömer Toraman, Sanayinin gelişebilmesi veya mevcut sanayi tesislerinin faaliyetlerini yürütebilmesi için de varsa karşılaştıkları zorluklar, engeller bertaraf edilmesi gerekiyor. Bu manada da en çok muhatap oldukları, en çok destek alabilecekleri kamu kuruluşları. Öte yandan üniversiteden de bu iş birliği mekanizmalarıyla istifade etmeleri öngörülüyor dedi.
Üniversitedeki bilimsel potansiyelin sanayiye aktarılmasının öneminden de söz eden Vali Dr. Ömer Toraman, Üniversitelerde üretilen bilgilerin sanayiye intikalinden tutun, sanayicinin, üreticinin karşılaştığı problemlerin bilimsel metot ve yöntemlerle çözülmesine kadar iki taraflı etkileşime açık bir şekilde üniversiteyle de ilişkileri öngören bir kurgu ile karşı karşıyayız. Şu anda yapmaya çalıştığımız da bunun bir parçası olacak. Sonuç itibarıyla kamu, üniversite ve sanayi iş birliği çok önemli bir başlık. Bunu ihmal etmemek ve benzeri faaliyetleri de ciddiyetle ele alıp sonuçlarını da geriye dönüp değerlendirerek ilerlemek lazım ifadelerini kullandı.
KÜSİ çalışma grubunun sanayicileri belli aralıklarla ziyaret ederek yeniliklerden ve çalışmalardan haberdar etmesi gerektiğine dikkat çeken Vali Dr. Ömer Toraman, Sanayicimizin bir kısmı pek çok şeyden habersiz. Dolayısıyla onun kapısını çalıp, halini hatrını sormanız lazım. Sanayicimiz ne kadar çok ziyaret edilirse o kadar çok fayda sağlayacaktır dedi.

Vali Dr. Ömer Toramanın konuşmasının ardından Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Albayrak, KÜSİ Revize Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmalar hakkında sunum eşliğinde bilgiler verdi.

Daha sonra KÜSİ Çalışma Grubu Üyesi ve İl Temsilcisi Dr. Öğretim Üyesi Ayhan Gün, Dumlupınar Üniversitesi KÜSİ çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantı, KÜSİ hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi amacıyla KÜSİ İzleme Komisyonu oluşturulması, KÜSİP, Avrupa İşletmeler Ağı ve İnovasyon Karnesi konusunda kurula bilgi sunulması, dilek ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.

İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya; Vali Dr. Ömer Toraman, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Albayrak ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Fotoğrafları Paket Halinde İndirmek İçin Tıklayınız.