4.3.2016

ZEKA Teknik Destek hibe programi ile almış olduğumuz "Kütahya Belediyesi İnsan Kaynakları ve Kurumsal Kapasite Geliştirme Projemiz" kapsamında 6 gün ve toplam 36 saat; Kamu ihale kanunu, taşınır mal yönetmeliği, arşiv ve belge yönetimi, hesap planı, halkla ilişkiler ve stratejik planlama eğitimleri verilmiştir. 160 personelimiz bu eğitimden yaralanmıştır.
Eğitim programına katılan personele Belediye Başkan yardımcılarımız Ali İhsan Ertaş,Fatih Kölgeli,Murat Arık ve Birim Müdürleri tarafından sertifikaları takdim edilmiştir.