31.3.2016

Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) 2016 Yılı Proje Teklif Çağrıları Açılış Toplantısı gerçekleştirildi.

Program saygı duruşu, İstiklal Marşı ve TR33 Bölgesi Tanıtım Filminin izlenmesiyle başladı.

Toplantının açılış konuşmasını Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yusuf Balcı yaptı. Balcı, Proje Teklif Çağrısı kapsamında Ajansımız bugüne kadar 9 farklı programa çıkarak, 332 proje için yaklaşık 95 milyon TL destek sağlamış ve bölgemizde 215 milyon TL üzerinde yatırım yapılmasına vesile olmuştur. Bu yatırımlardan 267si tamamlanmış, 65i ise devam etmektedir ifadelerini kullandı.

Kalkınmanın uzun soluklu, istikrar ve süreklilik gerektiren bir çaba olduğunu belirten Uşak Valisi ve Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Okur, Bölgemizdeki KOBİlere yönelik hazırlamış olduğumuz Yenilikçi KOBİ Mali Destek Programı ile imalat sektöründeki KOBİlerimizin AR-GE, yenilik, uluslararasılaşma ve markalaşma boyutlarında gelişmelerini ve bu vesileyle bölgemizin rekabet gücünün artmasına katkı sağlamalarını bekliyoruz. 2011 yılı verilerine göre, ülke genelinde katma değerdeki payı yüzde 27,5 olan sektörün TR33 Bölgesinde yüzde 35,9 paya sahip olması imalat sanayisinin bölgenin mevcut iktisadi yapısındaki önemini göstermektedir. Yenilikçi KOBİ Mali Destek Programı kapsamında KOBİ`lerin hazırladığı projelere ayrılan mali kaynak tutarı toplam 15 milyon TL olup proje başına 600 bin TL`ye varan miktarlarda destek sağlanacaktır. Bölgemizdeki kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik hazırlamış olduğumuz Sürdürülebilir Çevre Altyapı Mali Destek Programıyla ise Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşakta sürdürülebilir bir çevre için modern ve yenilikçi altyapıların tesis edilmesi suretiyle bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanacağını düşünüyorum. Sürdürülebilir Çevre Altyapı Mali Destek Programı kapsamında kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların hazırladığı projelere ayrılan mali kaynak tutarı toplam 10 milyon TL olup proje başına 750 bin TL`ye varan miktarlarda destek sağlanacaktır. İki mali destek programımız için 25 milyon TLnin onaylanması ve tahsisi noktasında bize yardımcı olan Kalkınma Bakanlığımıza, yaklaşık 3-4 toplantı boyunca detaylıca tartışıp bu programların amaç, öncelik, desteklenecek sektörler vb. temel unsurlarının belirlenmesi için yoğun bir mesai sarf eden Yönetim Kurulu üyelerimize, faaliyetlerimiz hakkında bize belirli dönemler halinde geri bildirimde bulunan ve herhangi bir maddi getirisi olmasa da düzenli bir şekilde toplanıp Ajansımızın faaliyetlerine iştirak eden Kalkınma Kurulu üyelerimize teşekkürlerimi sunarım diye konuştu.

Toplantı, Yönetim Birimi Başkanı Erce Şengülün 2016 Yılı Mali Destek Programlarını açıklamasının ardından düzenlenen kokteyl ile tören sona erdi.

ZEKA Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Uşak Valisi ve Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Okur, Kütahya Valisi Şerif Yılmaz, Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanımız Sayın Kamil Saraçoğlu, kaymakamlar ile belediye başkanları, ZEKA Genel Sekreteri Yusuf Balcı, Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeleri, Kalkınma Kurulu üyeleri, bazı daire müdürleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri katıldı.