29.4.2016


Belediyemiz Zafer Kalkınma Ajansı hibe desteği İle aldığı DFD Fizibilite Proje kapanış toplantısı Kütahya Belediyesi Sosyal tesislerinin de yapıldı.
Gelenekten Geleceğe Kütahya isimli proje kapsamında Kütahya merkezindeki tarihi Kütahya evlerinin ve konaklarının fotoğrafla kayıt altına alınarak, sokakların restorasyonlarının yapılması, turizme açılması ve yeni mimari plan ve projelerle gelenekten beslenen modern Kütahya evlerinin tasarlanması amacı ile fizibilite yapılmıştır.
Belediyemizin proje kapsamında hazırlanmış olduğu Kütahyada Tarihi Değerlerin Restorasyonlarının ve Çevre Düzenlemelerinin Yapılması amacı ile Fizibilite Raporu sonuçlarından hareketle ilgili alanda kapasitesini geliştirmiştir. Belediyemiz sınırları içinde bulunan Tarihi değerlerin korunabilmesi amacı ile bir yol haritasına sahip olunmuştur.
Proje Kapsamında 1 adet Fizibilite Raporu hazırlanmış, Proje Kapsamında Üretilerek 3 adet Fizibilite Raporu basılmış, Proje Kapsamında Hazırlanan Fizibilite Çalışmasın da yaklaşık 1.960.000 m2 alanda inceleme yapılmış, Proje Kapsamında 500 Sokak taranarak, İyileştirilmeler veya dönüştürülmeleri İçin Rapor hazırlanmış, İl merkezindeki restore edilecek tarihi konak ve sokaklar belirlenmiş, Tarihi Kütahya Evlerinin fotoğrafla kayıt altına alınması sağlanmıştır,Yeni mimari plan ve projelerle gelenekten beslenen modern Kütahya Evlerinin tasarlanması sağlanmıştır.
Kapanış toplantısında konuşan Belediye Başkanımız Sayın Kamil Saraçoğlu şu ifadeleri kullandı; Bu proje ile İlimizin Turizm potansiyelinin gelişmesine katkıda bulunacaktır. Uzun vadede ise Kütahya ilinin tarihi turistik değerlerin iyileştirilmesi ile turizm merkezi haline gelmesine, ilimizdeki yatırımların, istihdam oranının ve ilimizin genel anlamda rekabet gücünün artmasına katkı sunacaktır. Fizibilite Projemiz sonrasında yapılacak uygulama Projeleri ile şehrin tarihi kültürel zenginliği dünya kamuoyuna aktarılarak Kütahya'nın marka değerinin artması sonucu başta Kültür Bakanlığının kültürel faaliyetlerinde gündem teşkil etmek ve yerli yabancı yatırımcıların ilgisini çekerek şehrin ekonomik girdisi ve vatandaşın kültürel seviyesinin artmasında önemli katkılar sağlayacaktır dedi.