İLAN

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

1. Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazların şartname hükümlerine göre 3 yıllığına işletilmek üzere kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur.

İhale Tarihi  / Günü  /  Saati

:

24.Nisan.2018  /  Salı  /  Tabloda belirtilen saatlerde

İhalenin Yapılacağı Yer

:

Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Kat:5

 

S.N

Taşınmaz Mevkii

Aylık Muhammen Bedel

(KDV Hariç)

Geçici Teminat

Özel Geçici Teminat

İhale Saati

1

Alipaşa Mh. Azerbaycan Parkı İçerisi Büfe

1.500,00 TL

1.620,00 TL

3.000,00 TL

14:00

2

Gaybiefendi Mh. Çinigar Cd. AVM Üstü Kafeterya-Lokanta (Kapalı Alan : 53,4m²)

1.500,00 TL

1.620,00 TL

3.000,00 TL

14:03

3

E.Çelebi Mh. D.P.Ü. E.Çelebi Hastanesi Karşısı Yurt Tesisleri Zemin Kat 2 Nolu İşyeri (41 m²)

860,00 TL

930,00 TL

1.000,00 TL

14:06

4

E.Çelebi Mh. D.P.Ü. E.Çelebi Hastanesi Karşısı Yurt Tesisleri Zemin Kat 3 Nolu İşyeri (41 m²)

860,00 TL

930,00 TL

1.000,00 TL

14:09

5

E.Çelebi Mh. D.P.Ü. E.Çelebi Hastanesi Karşısı Yurt Tesisleri Zemin Kat 7 Nolu İşyeri (33 m²)

840,00 TL

910,00 TL

1.000,00 TL

14:12

6

Kamyon Ve Nakliyeciler Sitesi 21 Nolu Yazıhane (Zemin:17.02 m² + Asma Kat: 10,04 m²)

160,00 TL

180,00 TL

500,00 TL

14:15

7

Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi 1. Kat 5 No’lu Dükkan (7,10 m²)

110,00 TL

120,00 TL

250,00 TL

14:18

8

Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi 1. Kat 8 No’lu Dükkan (10,38 m²)

115,00 TL

130,00 TL

250,00 TL

14:21

9

Cemalettin Mh. Yeni Anadolu Garajı 3 Nolu İşyeri

(6,00 m²)

140,00 TL

160,00 TL

500,00 TL

14:24

10

Cemalettin Mh. Yeni Anadolu Garajı 5 Nolu İşyeri

(6,00 m²)

140,00 TL

160,00 TL

500,00 TL

14:27

11

Cemalettin Mh. Yeni Anadolu Garajı 6 Nolu İşyeri

(6,00 m²)

140,00 TL

160,00 TL

500,00 TL

14:30

12

Cemalettin Mh. Yeni Anadolu Garajı 7 Nolu İşyeri

(6,00 m²)

140,00 TL

160,00 TL

500,00 TL

14:33

13

Cemalettin Mh. Yeni Anadolu Garajı 8 Nolu İşyeri

(6,00 m²)

140,00 TL

160,00 TL

500,00 TL

14:36

 2. İhalelere Katılacaklardan İstenen Belgeler (İhaleye Girebilme Şartları) :

  1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  2. Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi,
  3. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,
  4. Vergi borcu olmadığına dair Vergi dairelerinden son üç (3) ay içinde alınmış belge,
  5. Prim borcu bulunmadığına dair S.G.K.' dan son üç (3) ay içinde alınmış belge,
  6. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
  7. İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,
  8. Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli imza sirküsü,
  9. Bir başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamelerini,
  10. Geçici Teminatını ve Özel Geçici Teminatını yatırdığına dair makbuz veya Teminat Mektubu (süresiz) aslı, 

                      İhaleye katılacaklar istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12:30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemi ’ne teslim etmek zorundadır. 

                      Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Belediye Hizmet Binası K:3) müracaatları ilan olunur. 

                                                                     EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ