İLAN

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

1. Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazların şartname hükümlerine göre -3- yıllığına (listede 4 sıra nolu taşınmaz 1+1+1 yıllığına) işletilmek üzere kiraya verilmesi işinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur. 

2. İhale sonucu belirlenecek olan aylık kira bedeli -1- yıl geçerli olup, takip eden yılların kira bedelleri ise TÜFE (On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı) oranında belirlenecektir.

İhale Tarihi  / Günü  /  Saati

:

07.Ocak.2020 /  Salı  /  Tabloda belirtilen saatlerde

İhalenin Yapılacağı Yer

:

Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2

 

S.

N.

Taşınmaz Mevkii

Aylık Muhammen Bedel

(KDV Hariç)

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

Özel Geçici Teminat

(TL)

İhale Saati

1

Gaybiefendi Mh. Atatürk Bulvarı Belediye Hizmet Binası Zemin Kat (1739 ada, 53 parsel, 504,64 m2)

35.000,00 TL

37.800,00

50.000,00

14:00

2

Pirler Mh. Germiyan Sokak Konak

(105 ada, 17 parsel-zemin+2 katlı-428,51 m2)

2.500,00 TL

2.700,00

3.000,00

14:02

3

Cemalettin Mh. Lala Hüseyin Paşa Cad. Konak

(34 pafta 166 ada, 67-68 parsel)

130,00 TL

140,00

1.000,00

14:04

4

Börekçiler Mh. Ulu Camii İş Merkezi 1.Kat No:121

(2877 ada, 1 parsel-444 m²)

2.000,00 TL

2.160,00

1.000,00

14:06

5

Mehmet Akif Ersoy Mh. Şht. Şekip Erdem Cd. Üzeri Sosyo Kültürel Merkezi Zemin Kat

(306 ada, 1 parsel-172 m2)

1.350,00 TL

1.458,00

2.000,00

14:08

6

Alipaşa Mh. Cumhuriyet Cd. Girişi Dijital Ekran Alt Kısmı Atm Cihazı Yeri

40.000,00 TL (Yıllık)

3.600,00

40.000,00

14:10

7

Bosna-i Cedit Mh. Kimyacılar Koop. No:2

(4349 ada, 1 parsel-332,05 m2)

2.990,00 TL

3.230,00

2.000,00

14:12

8

Bosna-i Cedit Mh. Kimyacılar Koop. No:1

(4350 Ada, 1 Parsel-258,95 m²)

2.330,00 TL

2.520,00

2.000,00

14:14

9

Bosna-i Cedit Mh. Kimyacılar Koop. No:2

(4350 Ada, 1 Parsel-258,95 m²)

2.330,00 TL

2.520,00

2.000,00

14:16

10

Bosna-i Cedit Mh. Kimyacılar Koop. No:3

(4350 Ada, 1 Parsel-258,95 m²)

2.330,00 TL

2.520,00

2.000,00

14:18

11

Bosna-i Cedit Mh. Kimyacılar Koop. No:4

 (4350 Ada, 1 Parsel-258,95 m²)

2.330,00 TL

2.520,00

2.000,00

14:20

12

Bosna-i Cedit Mh. Kimyacılar Koop. No:5

(4350 Ada, 1 Parsel-258,95 m²)

2.330,00 TL

2.520,00

2.000,00

14:22

13

Bosna-i Cedit Mh. Kimyacılar Koop. No:6

(4350 Ada, 1 Parsel-258,95 m²)

2.330,00 TL

2.520,00

2.000,00

14:24

14

Bosna-i Cedit Mh. Kimyacılar Koop. No:7

(4350 Ada, 1 Parsel-258,95 m²)

2.330,00 TL

2.520,00

2.000,00

14:26

 

3. İhalelere Katılacaklardan İstenen Belgeler (İhaleye Girebilme Şartları) :                                                 

a. Nüfus cüzdan fotokopisi,

b. Tebligat için yazılı adres gösterilmesi ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası,

c. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,

d. İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,

e. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,

f. Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekaletnameleri.

 

Tüzel kişiler için;

a. Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü,

b. İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı ve ticaret sicil gazetesi,

c. İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,

d. Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

e. Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,

f. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,

g. İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,

h. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı.

 • İhaleye katılacaklar, istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü saat 12:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine teslim etmek zorundadır.

   

  Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Belediye Hizmet Binası Kat:2) müracaatları ilan olunur.

   

   

   

  EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ