İLAN

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  

1. Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazların şartname hükümlerine göre -3- yıllığına işletilmek üzere kiraya verilmesi işinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur.

 

2. İhale sonucu belirlenecek olan aylık kira bedeli -1- yıl geçerli olup, takip eden yılların kira bedelleri ise TÜFE (On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı) oranında belirlenecektir.

Kira Ödemeleri ATM yerleri ve Kamyon Garajından bulunan Yazıhane için yıllık olarak sözleşme tarihinden sonra bir ay içerisinde, diğer taşınmazlar için üçer aylık dönemler halinde 3 aylık dönemin başlangıcındaki (15 Ocak, 15 Nisan, 15 Temmuz, 15 Ekim) ayın 15’inci gününe kadar ödenecektir. Halk Ekmek Büfeleri Şartnamesinde detaylı bilgi yazılmıştır.

İhale Tarihi  / Günü  /  Saati

:

11 Şubat 2020 /  Salı  /  Tabloda belirtilen saatlerde

İhalenin Yapılacağı Yer

:

Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2

 

A.T.M. YERLERİ

S.N.

ATM No

Yıllık Muhammen Bedel

(KDV Muaf)

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

Özel Geçici Teminat

(TL)

İhale

Saati

1

Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1284 ada, 8 parsel yan kısmı ATM Cihazı Yeri No:1

(Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Yan Kısmı)

25.000,00

2.250,00

5.000,00

14:00

2

Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1284 ada, 8 parsel yan kısmı ATM Cihazı Yeri No:2

(Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Yan Kısmı)

25.000,00

2.250,00

5.000,00

14:03

3

Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1284 ada, 8 parsel yan kısmı ATM Cihazı Yeri No:3

(Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Yan Kısmı)

25.000,00

2.250,00

5.000,00

14:06

4

Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1284 ada, 8 parsel yan kısmı ATM Cihazı Yeri No:4

(Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Yan Kısmı)

25.000,00

2.250,00

5.000,00

14:09

5

Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1284 ada, 8 parsel yan kısmı ATM Cihazı Yeri No:5

(Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Yan Kısmı)

25.000,00

2.250,00

5.000,00

14:12

MUHTELİF TAŞINMAZLAR

S.N.

Taşınmaz Mevkii

Aylık Muhammen Bedel

(KDV Hariç)

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

Özel Geçici Teminat

(TL)

İhale

Saati

6

Yıldırım Beyazıt Mahallesi İkbal Sokak Şehit Cevher Dudayev Park-Büfe

3.700,00

3.996,00

4.000,00

14:15

7

Cumhuriyet Mahallesi Yunus Emre Caddesi Hayme Ana Hanımlar Lokali 1.Kat Diyetisyen

1.800,00

1.944,00

3.000,00

14:18

8

Cumhuriyet Mahallesi Yunus Emre Caddesi Hayme Ana Hanımlar Lokali Zemin Kat Kuaför-Güzellik Salonu

500,00

540,00

1.000,00

14:21

9

Balıklı Mahallesi Kanaat Sokak Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi Altı Zemin Kat No:2 (8,07 m2)

200,00

216,00

1.000,00

14:24

10

Balıklı Mahallesi Kanaat Sokak Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi Altı Zemin Kat No:6 (10,00 m2)

275,00

297,00

1.250,00

14:27

11

Çalca Mah. Kırgıllı Yolu Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 15 Nolu Yazıhane

240,00

260,00

2.880,00

14:30

HALK EKMEK BÜFELERİ

12

Şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan 11 adet Halk Ekmek Büfesinin %20 indirimli Ekmek satışı yapmak üzere işletilmesi

Belediye Gıda Bankasına Günlük 150 Ekmek üzerinden İhaleye çıkılacaktır.

5.832,00

5.000,00

14:33

  

 3. İhalelere Katılacaklardan İstenen Belgeler (İhaleye Girebilme Şartları) :                                                 

a. Nüfus cüzdan fotokopisi,

b. Tebligat için yazılı adres gösterilmesi ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası,

c. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,

d. İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,

e. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,

f. Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekaletnameleri.

 

Tüzel kişiler için;

a. Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü,

b. İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı ve ticaret sicil gazetesi,

c. İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,

d. Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

e. Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,

f. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,

g. İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,

h. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı.

 • İhaleye katılacaklar, istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü saat 12:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine teslim etmek zorundadır.

   

  Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Belediye Hizmet Binası Kat:2) müracaatları ilan olunur.

   

   

   

   

  EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ