İLAN

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Konusu: Satış İhalesi

1. Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen 287 adet dairenin satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereği Açık Teklif Usulü ihaleye konulmuştur.

2. İHALE TARİHİ  /  İHALE GÜNÜ  /  İHALE SAATİ:

İhale Tarihi / Günü / Saati

:

01 Haziran 2020  /  Pazartesi  /  Tabloda belirtilen saatlerde

İhale Tarihi / Günü / Saati

:

02 Haziran 2020  /  Salı  /  Tabloda belirtilen saatlerde

İhale Tarihi / Günü / Saati

:

03 Haziran 2020  /  Çarşamba  /  Tabloda belirtilen saatlerde

İhale Tarihi / Günü / Saati

:

04 Haziran 2020  /  Perşembe  /  Tabloda belirtilen saatlerde

İhalenin Yapılacağı Yer

:

Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2

3. İHALENİN YAPILACAĞI YER:

3.1. Atatürk Bulvarı Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat: 2

4. PAZARLIK SÜRECİ:

4.1. İhale günü satılmayan DAİRELER; Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 15’inci maddesinin “d” bendi gereğince 31 Aralık 2020 tarihine kadar Belediye Encümeninin toplandığı gün / saatlerde aynı bedel ve şartlarla satış ihalesine devam edilecektir.

5. ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI:

5.1. Peşin Ödemelerde: İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir.

5.2. Vadeli Ödemelerde: İhalede belirlenen bedelin en az %50’si peşin, geri kalan kısmı ise en fazla -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %9 vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle uygulanacaktır.

5.2.1. Peşinat ödenip, taksitlendirme işleminden sonra; kalan taksitlerin tamamının veya bir kısmının ödenmesi (erken ödeme) durumunda, gün bazında indirim uygulanacaktır.

6. DİĞER VERGİ, HARÇLAR VS. HK. :

6.1. Muhammen Bedeller KDV hariç olarak yazılmıştır. Vadeli Satışlarda; vergi, harç vs. ödemeler peşinat ile birlikte peşin olarak ödenecektir.

7. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI):

7.1. Gerçek kişiler için:

7.2.1. Nüfus cüzdan fotokopisi,

7.2.2. Tebligat için yazılı adres gösterilmesi ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası,

7.2.3. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,

7.2.4. İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,

7.2.5. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,

7.2.6. Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri

7.2. Tüzel kişiler için:

7.2.1. Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü,

7.2.2. İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı ve ticaret sicil gazetesi,

7.2.3. İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,

7.2.4. Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

7.2.5. Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,

7.2.6. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,

7.2.7. İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,

7.2.8. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı.

İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri, ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Kütahya Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine teslim etmeleri zorunludur.

 

01 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE

AÇIK TEKLİF USULÜ İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLAR

S.

N.

Ada

Parsel

Blok

Kat

Bağ. Böl.

Arsa Payı

Cephe

Muhammen Bedel

KDV Hariç

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

İhale Saati

1

4334 / 1

A-1

Zemin

1

183,08

Kuzey-Batı

348.000,00

10.440,00

14.00

2

4334 / 1

A-1

Zemin

2

183,08

Kuzey-Doğu

348.000,00

10.440,00

14.02

3

4334 / 1

A-1

Zemin

3

183,08

Güney-Doğu

359.000,00

10.770,00

14.04

4

4334 / 1

A-1

Zemin

4

183,08

Güney-Batı

359.000,00

10.770,00

14.06

5

4334 / 1

A-1

1

5

183,08

Kuzey-Batı

366.000,00

10.980,00

14.08

6

4334 / 1

A-1

1

6

230,47

Kuzey-Doğu

461.000,00

13.830,00

14.10

7

4334 / 1

A-1

1

7

183,08

Güney-Doğu

378.000,00

11.340,00

14.12

8

4334 / 1

A-1

1

8

183,08

Güney-Batı

378.000,00

11.340,00

14.14

9

4334 / 1

A-1

2

9

183,08

Kuzey-Batı

366.000,00

10.980,00

14.16

10

4334 / 1

A-1

2

10

230,47

Kuzey-Doğu

461.000,00

13.830,00

14.18

11

4334 / 1

A-1

2

11

183,08

Güney-Doğu

378.000,00

11.340,00

14.20

12

4334 / 1

A-1

2

12

183,08

Güney-Batı

378.000,00

11.340,00

14.22

13

4334 / 1

A-1

3

13

183,08

Kuzey-Batı

366.000,00

10.980,00

14.24

14

4334 / 1

A-1

3

14

230,47

Kuzey-Doğu

461.000,00

13.830,00

14.26

15

4334 / 1

A-1

3

15

183,08

Güney-Doğu

378.000,00

11.340,00

14.28

16

4334 / 1

A-1

3

16

183,08

Güney-Batı

378.000,00

11.340,00

14.30

17

4334 / 1

A-1

4

17

175,81

Kuzey-Batı

352.000,00

10.560,00

14.32

18

4334 / 1

A-1

4

18

222,73

Kuzey-Doğu

446.000,00

13.380,00

14.34

19

4334 / 1

A-1

4

19

175,81

Güney-Doğu

363.000,00

10.890,00

14.36

20

4334 / 1

A-1

4

20

175,81

Güney-Batı

363.000,00

10.890,00

14.38

21

4334 / 1

A-1

5

21

175,81

Kuzey-Batı

352.000,00

10.560,00

14.40

22

4334 / 1

A-1

5

22

222,73

Kuzey-Doğu

446.000,00

13.380,00

14.42

23

4334 / 1

A-1

5

23

175,81

Güney-Doğu

363.000,00

10.890,00

14.44

24

4334 / 1

A-1

5

24

175,81

Güney-Batı

363.000,00

10.890,00

14.46

25

4334 / 1

A-2

Zemin

1

183,08

Güney-Batı

359.000,00

10.770,00

14.48

26

4334 / 1

A-2

Zemin

2

183,08

Kuzey-Batı

348.000,00

10.440,00

14.50

27

4334 / 1

A-2

Zemin

3

183,08

Kuzey-Doğu

348.000,00

10.440,00

14.52

28

4334 / 1

A-2

Zemin

4

183,08

Güney-Doğu

359.000,00

10.770,00

14.54

29

4334 / 1

A-2

1

5

183,08

Güney-Batı

378.000,00

11.340,00

14.56

30

4334 / 1

A-2

1

6

230,47

Kuzey-Batı

461.000,00

13.830,00

14.58

31

4334 / 1

A-2

1

7

183,08

Kuzey-Doğu

366.000,00

10.980,00

15.00

32

4334 / 1

A-2

1

8

183,08

Güney-Doğu

378.000,00

11.340,00

15.02

33

4334 / 1

A-2

2

9

183,08

Güney-Batı

378.000,00

11.340,00

15.04

34

4334 / 1

A-2

2

10

230,47

Kuzey-Batı

461.000,00

13.830,00

15.06

35

4334 / 1

A-2

2

11

183,08

Kuzey-Doğu

366.000,00

10.980,00

15.08

36

4334 / 1

A-2

2

12

183,08

Güney-Doğu

378.000,00

11.340,00

15.10

37

4334 / 1

A-2

3

13

183,08

Güney-Batı

378.000,00

11.340,00

15.12

38

4334 / 1

A-2

3

14

230,47

Kuzey-Batı

461.000,00

13.830,00

15.14

39

4334 / 1

A-2

3

15

183,08

Kuzey-Doğu

366.000,00

10.980,00

15.16

40

4334 / 1

A-2

3

16

183,08

Güney-Doğu

378.000,00

11.340,00

15.18

41

4334 / 1

A-2

4

17

175,81

Güney-Batı

363.000,00

10.890,00

15.20

42

4334 / 1

A-2

4

18

222,73

Kuzey-Batı

446.000,00

13.380,00

15.22

43

4334 / 1

A-2

4

19

175,81

Kuzey-Doğu

352.000,00

10.560,00

15.24

44

4334 / 1

A-2

4

20

175,81

Güney-Doğu

363.000,00

10.890,00

15.26

45

4334 / 1

A-2

5

21

175,81

Güney-Batı

363.000,00

10.890,00

15.28

46

4334 / 1

A-2

5

22

222,73

Kuzey-Batı

446.000,00

13.380,00

15.30

47

4334 / 1

A-2

5

23

175,81

Kuzey-Doğu

352.000,00

10.560,00

15.32

48

4334 / 1

A-2

5

24

175,81

Güney-Doğu

363.000,00

10.890,00

15.34

49

4334 / 1

A-3

Zemin

1

183,08

Güney-Doğu

359.000,00

10.770,00

15.36

50

4334 / 1

A-3

Zemin

2

183,08

Güney-Batı

359.000,00

10.770,00

15.38

51

4334 / 1

A-3

Zemin

3

183,08

Kuzey-Batı

348.000,00

10.440,00

15.40

52

4334 / 1

A-3

Zemin

4

183,08

Kuzey-Doğu

348.000,00

10.440,00

15.42

53

4334 / 1

A-3

1

5

183,08

Güney-Doğu

378.000,00

11.340,00

15.44

54

4334 / 1

A-3

1

6

230,47

Güney-Batı

476.000,00

14.280,00

15.46

55

4334 / 1

A-3

1

7

183,08

Kuzey-Batı

366.000,00

10.980,00

15.48

56

4334 / 1

A-3

1

8

183,08

Kuzey-Doğu

366.000,00

10.980,00

15.50

57

4334 / 1

A-3

2

9

183,08

Güney-Doğu

378.000,00

11.340,00

15.52

58

4334 / 1

A-3

2

10

230,47

Güney-Batı

476.000,00

14.280,00

15.54

59

4334 / 1

A-3

2

11

183,08

Kuzey-Batı

366.000,00

10.980,00

15.56

60

4334 / 1

A-3

2

12

183,08

Kuzey-Doğu

366.000,00

10.980,00

15.58

61

4334 / 1

A-3

3

13

183,08

Güney-Doğu

378.000,00

11.340,00

16.00

62

4334 / 1

A-3

3

14

230,47

Güney-Batı

476.000,00

14.280,00

16.02

63

4334 / 1

A-3

3

15

183,08

Kuzey-Batı

366.000,00

10.980,00

16.04

64

4334 / 1

A-3

3

16

183,08

Kuzey-Doğu

366.000,00

10.980,00

16.06

65

4334 / 1

A-3

4

17

175,81

Güney-Doğu

363.000,00

10.890,00

16.08

66

4334 / 1

A-3

4

18

222,73

Güney-Batı

460.000,00

13.800,00

16.10

67

4334 / 1

A-3

4

19

175,81

Kuzey-Batı

352.000,00

10.560,00

16.12

68

4334 / 1

A-3

4

20

175,81

Kuzey-Doğu

352.000,00

10.560,00

16.14

69

4334 / 1

A-3

5

21

175,81

Güney-Doğu

363.000,00

10.890,00

16.16

70

4334 / 1

A-3

5

22

222,73

Güney-Batı

460.000,00

13.800,00

16.18

71

4334 / 1

A-3

5

23

175,81

Kuzey-Batı

352.000,00

10.560,00

16.20

72

4334 / 1

A-3

5

24

175,81

Kuzey-Doğu

352.000,00

10.560,00

16.22

 

02 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE

AÇIK TEKLİF USULÜ İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLAR

S.N.

Ada

Parsel

Blok

Kat

Bağ. Böl.

Arsa Payı

Cephe

Muhammen Bedel

KDV Hariç

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

İhale Saati

1

4334 / 1

A-4

Zemin

1

190,72

Kuzey-Doğu

348.000,00

10.440,00

14.00

2

4334 / 1

A-4

Zemin

2

190,72

Güney-Doğu

359.000,00

10.770,00

14.02

3

4334 / 1

A-4

Zemin

3

190,72

Güney-Batı

359.000,00

10.770,00

14.04

4

4334 / 1

A-4

1

4

190,72

Kuzey-Doğu

366.000,00

10.980,00

14.06

5

4334 / 1

A-4

1

5

240,09

Güney-Doğu

476.000,00

14.280,00

14.08

6

4334 / 1

A-4

1

6

190,72

Güney-Batı

378.000,00

11.340,00

14.10

7

4334 / 1

A-4

1

7

190,72

Kuzey-Batı

366.000,00

10.980,00

14.12

8

4334 / 1

A-4

2

8

190,72

Kuzey-Doğu

366.000,00

10.980,00

14.14

9

4334 / 1

A-4

2

9

240,09

Güney-Doğu

476.000,00

14.280,00

14.16

10

4334 / 1

A-4

2

10

190,72

Güney-Batı

378.000,00

11.340,00

14.18

11

4334 / 1

A-4

2

11

190,72

Kuzey-Batı

366.000,00

10.980,00

14.20

12

4334 / 1

A-4

3

12

190,72

Kuzey-Doğu

366.000,00

10.980,00

14.22

13

4334 / 1

A-4

3

13

240,09

Güney-Doğu

476.000,00

14.280,00

14.24

14

4334 / 1

A-4

3

14

190,72

Güney-Batı

378.000,00

11.340,00

14.26

15

4334 / 1

A-4

3

15

190,72

Kuzey-Batı

366.000,00

10.980,00

14.28

16

4334 / 1

A-4

4

16

183,14

Kuzey-Doğu

352.000,00

10.560,00

14.30

17

4334 / 1

A-4

4

17

232,03

Güney-Doğu

460.000,00

13.800,00

14.32

18

4334 / 1

A-4

4

18

183,14

Güney-Batı

363.000,00

10.890,00

14.34

19

4334 / 1

A-4

4

19

183,14

Kuzey-Batı

352.000,00

10.560,00

14.36

20

4334 / 1

A-4

5

20

183,14

Kuzey-Doğu

352.000,00

10.560,00

14.38

21

4334 / 1

A-4

5

21

232,03

Güney-Doğu

460.000,00

13.800,00

14.40

22

4334 / 1

A-4

5

22

183,14

Güney-Batı

363.000,00

10.890,00

14.42

23

4334 / 1

A-4

5

23

183,14

Kuzey-Batı

352.000,00

10.560,00

14.44

24

4335 / 1

A-62

Zemin

1

183,08

Güney-Doğu

359.000,00

10.770,00

14.46

25

4335 / 1

A-62

Zemin

2

183,08

Güney-Batı

359.000,00

10.770,00

14.48

26

4335 / 1

A-62

Zemin

3

183,08

Kuzey-Batı

348.000,00

10.440,00

14.50

27

4335 / 1

A-62

Zemin

4

183,08

Kuzey-Doğu

348.000,00

10.440,00

14.52

28

4335 / 1

A-62

1

5

183,08

Güney-Doğu

378.000,00

11.340,00

14.54

29

4335 / 1

A-62

1

6

230,47

Güney-Batı

476.000,00

14.280,00

14.56

30

4335 / 1

A-62

1

7

183,08

Kuzey-Batı

366.000,00

10.980,00

14.58

31

4335 / 1

A-62

1

8

183,08

Kuzey-Doğu

366.000,00

10.980,00

15.00

32

4335 / 1

A-62

2

9

183,08

Güney-Doğu

378.000,00

11.340,00

15.02

33

4335 / 1

A-62

2

10

230,47

Güney-Batı

476.000,00

14.280,00

15.04

34

4335 / 1

A-62

2

11

183,08

Kuzey-Batı

366.000,00

10.980,00

15.06

35

4335 / 1

A-62

2

12

183,08

Kuzey-Doğu

366.000,00

10.980,00

15.08

36

4335 / 1

A-62

3

13

183,08

Güney-Doğu

378.000,00

11.340,00

15.10

37

4335 / 1

A-62

3

14

230,47

Güney-Batı

476.000,00

14.280,00

15.12

38

4335 / 1

A-62

3

15

183,08

Kuzey-Batı

366.000,00

10.980,00

15.14

39

4335 / 1

A-62

3

16

183,08

Kuzey-Doğu

366.000,00

10.980,00

15.16

40

4335 / 1

A-62

4

17

175,81

Güney-Doğu

363.000,00

10.890,00

15.18

41

4335 / 1

A-62

4

18

222,73

Güney-Batı

460.000,00

13.800,00

15.20

42

4335 / 1

A-62

4

19

175,81

Kuzey-Batı

352.000,00

10.560,00

15.22

43

4335 / 1

A-62

4

20

175,81

Kuzey-Doğu

352.000,00

10.560,00

15.24

44

4335 / 1

A-62

5

21

175,81

Güney-Doğu

363.000,00

10.890,00

15.26

45

4335 / 1

A-62

5

22

222,73

Güney-Batı

460.000,00

13.800,00

15.28

46

4335 / 1

A-62

5

23

175,81

Kuzey-Batı

352.000,00

10.560,00

15.30

47

4335 / 1

A-62

5

24

175,81

Kuzey-Doğu

352.000,00

10.560,00

15.32

48

4335 / 1

A-65

Zemin

1

183,08

Kuzey-Batı

348.000,00

10.440,00

15.34

49

4335 / 1

A-65

Zemin

2

183,08

Kuzey-Doğu

348.000,00

10.440,00

15.36

50

4335 / 1

A-65

Zemin

3

183,08

Güney-Doğu

359.000,00

10.770,00

15.38

51

4335 / 1

A-65

Zemin

4

183,08

Güney-Batı

359.000,00

10.770,00

15.40

52

4335 / 1

A-65

1

5

183,08

Kuzey-Batı

366.000,00

10.980,00

15.42

53

4335 / 1

A-65

1

6

230,47

Kuzey-Doğu

461.000,00

13.830,00

15.44

54

4335 / 1

A-65

1

7

183,08

Güney-Doğu

378.000,00

11.340,00

15.46

55

4335 / 1

A-65

1

8

183,08

Güney-Batı

378.000,00

11.340,00

15.48

56

4335 / 1

A-65

2

9

183,08

Kuzey-Batı

366.000,00

10.980,00

15.50

57

4335 / 1

A-65

2

10

230,47

Kuzey-Doğu

461.000,00

13.830,00

15.52

58

4335 / 1

A-65

2

11

183,08

Güney-Doğu

378.000,00

11.340,00

15.54

59

4335 / 1

A-65

2

12

183,08

Güney-Batı

378.000,00

11.340,00

15.56

60

4335 / 1

A-65

3

13

183,08

Kuzey-Batı

366.000,00

10.980,00

15.58

61

4335 / 1

A-65

3

14

230,47

Kuzey-Doğu

461.000,00

13.830,00

16.00

62

4335 / 1

A-65

3

15

183,08

Güney-Doğu

378.000,00

11.340,00

16.02

63

4335 / 1

A-65

3

16

183,08

Güney-Batı

378.000,00

11.340,00

16.04

64

4335 / 1

A-65

4

17

175,81

Kuzey-Batı

352.000,00

10.560,00

16.06

65

4335 / 1

A-65

4

18

222,73

Kuzey-Doğu

446.000,00

13.380,00

16.08

66

4335 / 1

A-65

4

19

175,81

Güney-Doğu

363.000,00

10.890,00

16.10

67

4335 / 1

A-65

4

20

175,81

Güney-Batı

363.000,00

10.890,00

16.12

68

4335 / 1

A-65

5

21

175,81

Kuzey-Batı

352.000,00

10.560,00

16.14

69

4335 / 1

A-65

5

22

222,73

Kuzey-Doğu

446.000,00

13.380,00

16.16

70

4335 / 1

A-65

5

23

175,81

Güney-Doğu

363.000,00

10.890,00

16.18

71

4335 / 1

A-65

5

24

175,81

Güney-Batı

363.000,00

10.890,00

16.20

 

03 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE

AÇIK TEKLİF USULÜ İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLAR

S.

N.

Ada

Parsel

Blok

Kat

Bağ. Böl.

Arsa Payı

Cephe

Muhammen Bedel

KDV Hariç

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

İhale Saati

1

4335 / 1

A-66

Zemin

1

183,08

Kuzey-Doğu

348.000,00

10.440,00

14.00

2

4335 / 1

A-66

Zemin

2

183,08

Güney-Doğu

359.000,00

10.770,00

14.02

3

4335 / 1

A-66

Zemin

3

183,08

Güney-Batı

359.000,00

10.770,00

14.04

4

4335 / 1

A-66

Zemin

4

183,08

Kuzey-Batı

348.000,00

10.440,00

14.06

5

4335 / 1

A-66

1

5

183,08

Kuzey-Doğu

366.000,00

10.980,00

14.08

6

4335 / 1

A-66

1

6

230,47

Güney-Doğu

476.000,00

14.280,00

14.10

7

4335 / 1

A-66

1

7

183,08

Güney-Batı

378.000,00

11.340,00

14.12

8

4335 / 1

A-66

1

8

183,08

Kuzey-Batı

366.000,00

10.980,00

14.14

9

4335 / 1

A-66

2

9

183,08

Kuzey-Doğu

366.000,00

10.980,00

14.16

10

4335 / 1

A-66

2

10

230,47

Güney-Doğu

476.000,00

14.280,00

14.18

11

4335 / 1

A-66

2

11

183,08

Güney-Batı

378.000,00

11.340,00

14.20

12

4335 / 1

A-66

2

12

183,08

Kuzey-Batı

366.000,00

10.980,00

14.22

13

4335 / 1

A-66

3

13

183,08

Kuzey-Doğu

366.000,00

10.980,00

14.24

14

4335 / 1

A-66

3

14

230,47

Güney-Doğu

476.000,00

14.280,00

14.26

15

4335 / 1

A-66

3

15

183,08

Güney-Batı

378.000,00

11.340,00

14.28

16

4335 / 1

A-66

3

16

183,08

Kuzey-Batı

366.000,00

10.980,00

14.30

17

4335 / 1

A-66

4

17

175,81

Kuzey-Doğu

352.000,00

10.560,00

14.32

18

4335 / 1

A-66

4

18

222,73

Güney-Doğu

460.000,00

13.800,00

14.34

19

4335 / 1

A-66

4

19

175,81

Güney-Batı

363.000,00

10.890,00

14.36

20

4335 / 1

A-66

4

20

175,81

Kuzey-Batı

352.000,00

10.560,00

14.38

21

4335 / 1

A-66

5

21

175,81

Kuzey-Doğu

352.000,00

10.560,00

14.40

22

4335 / 1

A-66

5

22

222,73

Güney-Doğu

460.000,00

13.800,00

14.42

23

4335 / 1

A-66

5

23

175,81

Güney-Batı

363.000,00

10.890,00

14.44

24

4335 / 1

A-66

5

24

175,81

Kuzey-Batı

352.000,00

10.560,00

14.46

25

4335 / 1

A-67

Zemin

1

183,08

Kuzey-Batı

348.000,00

10.440,00

14.48

26

4335 / 1

A-67

Zemin

2

183,08

Kuzey-Doğu

348.000,00

10.440,00

14.50

27

4335 / 1

A-67

Zemin

3

183,08

Güney-Doğu

359.000,00

10.770,00

14.52

28

4335 / 1

A-67

Zemin

4

183,08

Güney-Batı

359.000,00

10.770,00

14.54

29

4335 / 1

A-67

1

5

183,08

Kuzey-Batı

366.000,00

10.980,00

14.56

30

4335 / 1

A-67

1

6

230,47

Kuzey-Doğu

461.000,00

13.830,00

14.58

31

4335 / 1

A-67

1

7

183,08

Güney-Doğu

378.000,00

11.340,00

15.00

32

4335 / 1

A-67

1

8

183,08

Güney-Batı

378.000,00

11.340,00

15.02

33

4335 / 1

A-67

2

9

183,08

Kuzey-Batı

366.000,00

10.980,00

15.04

34

4335 / 1

A-67

2

10

230,47

Kuzey-Doğu

461.000,00

13.830,00

15.06

35

4335 / 1

A-67

2

11

183,08

Güney-Doğu

378.000,00

11.340,00

15.08

36

4335 / 1

A-67

2

12

183,08

Güney-Batı

378.000,00

11.340,00

15.10

37

4335 / 1

A-67

3

13

183,08

Kuzey-Batı

366.000,00

10.980,00

15.12

38

4335 / 1

A-67

3

14

230,47

Kuzey-Doğu

461.000,00

13.830,00

15.14

39

4335 / 1

A-67

3

15

183,08

Güney-Doğu

378.000,00

11.340,00

15.16

40

4335 / 1

A-67

3

16

183,08

Güney-Batı

378.000,00

11.340,00

15.18

41

4335 / 1

A-67

4

17

175,81

Kuzey-Batı

352.000,00

10.560,00

15.20

42

4335 / 1

A-67

4

18

222,73

Kuzey-Doğu

446.000,00

13.380,00

15.22

43

4335 / 1

A-67

4

19

175,81

Güney-Doğu

363.000,00

10.890,00

15.24

44

4335 / 1

A-67

4

20

175,81

Güney-Batı

363.000,00

10.890,00

15.26

45

4335 / 1

A-67

5

21

175,81

Kuzey-Batı

352.000,00

10.560,00

15.28

46

4335 / 1

A-67

5

22

222,73

Kuzey-Doğu

446.000,00

13.380,00

15.30

47

4335 / 1

A-67

5

23

175,81

Güney-Doğu

363.000,00

10.890,00

15.32

48

4335 / 1

A-67

5

24

175,81