İLAN

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Konusu: Kiralama İhalesi

1.Mülkiyetleri/tasarrufları Belediyemize ait aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazların şartname hükümlerine göre işletilmek üzere kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur.

2.Kira Süreleri: üç (3) yıldır.

3.İhale sonucu belirlenecek olan aylık kira bedeli -1- yıl geçerli olup, takip eden yılların kira bedelleri ise TÜFE (On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı) oranında belirlenecektir.

Kira Ödemeleri Üçer aylık dönemler halinde 3 aylık dönemin başlangıcındaki (15 Ocak, 15 Nisan, 15 Temmuz, 15 Ekim) ayın 15’inci gününe kadar ödenecektir.

İhale Tarihi  / Günü  /  Saati

:

24.09.2020  / Perşembe /  Tabloda belirtilen saatlerde

İhalenin Yapılacağı Yer

:

Belediye Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2

 

MUHTELİF TAŞINMAZLAR

S.N.

Taşınmaz Mevkii

Aylık Muhammen Bedel

(KDV Hariç)

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

Özel Geçici Teminat

(TL)

İhale

Saati

1

Gaybiefendi Mahallesi 1739 ada 53 parsel Belediye     Ana Hizmet Binası B Blok Zemin Kat (~470,00 m²)

25.000,00

27.000,00

75.000,00

14.00

2

Alipaşa Mahallesi Şehit Cengiz Tekdemir Caddesi,Öğretmenevi Arka Kısmı Katlı Otopark

4.200,00

4.536,00

12.600,00

14.02

3

Evliya Çelebi Mahallesi Evliya Çelebi Hastanesi Ana Bina Karşısı Yurt, Eğitim Tesisleri Altı Zemin Kat 1 Nolu İşyeri

1.200,00

1.296,00

3.600,00

14.04

4

Maruf Mahallesi 271 Ada ve 6 parsel numaralı Akalın Konağı

1.000,00

1.080,00

3.000,00

14.06

5

30 Ağustos Mah. Belediye Sosyal Tesisleri D-161 Blok 1.Kat 1 Nolu Daire

165,00

178,50

495,00

14.08

6

Kırgıllı Mahallesi Sosyo Kültürel Merkezi Zemin Kat Girişi Sağ Taraf Kısmı ve Sağ Yan Arka Kısmı (İkisi Birbirinden Ayrı Bağımsız Bölüm Bir Bütün Olarak)

600,00

648,00

1.800,00

14.10

7

Ziraat Mahallesi Semt Pazarı Çay Ocağı

1.500,00

1.620,00

4.500,00

14.12

8

Zafertepe Mahallesi Ümran Aygen Okulu Yan Kısmı Park-Büfe- Çay Ocağı (Yapım Karşılığı Kiralama)

700,00

756,00

2.100,00

14.14

9

Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 2 Nolu Yazıhane

250,00

270,00

750,00

14.16

10

Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 11 Nolu Yazıhane

250,00

270,00

750,00

14.18

11

Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 15 Nolu Yazıhane

     240,00

260,00

720,00

14.20

12

Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 16 Nolu Yazıhane

200,00

216,00

600,00

14.22

13

Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 18 Nolu Yazıhane

250,00

270,00

750,00

14.24

14

Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 20 Nolu Yazıhane

200,00

216,00

600,00

14.26

15

Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 21 Nolu Yazıhane

200,00

216,00

600,00

14.28

16

Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 22 Nolu Yazıhane

200,00

216,00

600,00

14.30

17

Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 23 Nolu Yazıhane

200,00

216,00

600,00

14.32

18

Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 25 Nolu Yazıhane

200,00

216,00

600,00

14.34

19

Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 28 Nolu Yazıhane

200,00

216,00

600,00

14.36

20

Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 31 Nolu Yazıhane

200,00

216,00

600,00

14.38

21

Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 32 Nolu Yazıhane

200,00

216,00

600,00

14.40

22

Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 33 Nolu Yazıhane

200,00

216,00

600,00

14.42

23

Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 35 Nolu Yazıhane

200,00

216,00

600,00

14.44

24

Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 37 Nolu Yazıhane

200,00

216,00

600,00

14.46

25

Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 39 Nolu Yazıhane

200,00

216,00

600,00

14.48

26

Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi 40 Nolu Yazıhane

200,00

216,00

600,00

14.50

27

Cemalettin Mahallesi Küçükağa Sokak Anadolu (Köy) Garajı No.2 İşyeri (12,00 m²)

400,00

432,00

1.200,00

14.52

28

Cemalettin Mahallesi Küçükağa Sokak Anadolu (Köy) Garajı No.3 İşyeri (6,00 m²)

225,00

243,00

675,00

14.54

29

Cemalettin Mahallesi Küçükağa Sokak Anadolu (Köy) Garajı No.5 İşyeri (6,00 m²)

225,00

243,00

675,00

14.56

30

Cemalettin Mahallesi Küçükağa Sokak Anadolu (Köy) Garajı No.6 İletişim Hizmetleri Dükkanı (6,00 m²)

225,00

243,00

675,00

14.58

31

Cemalettin Mahallesi Küçükağa Sokak Anadolu (Köy) Garajı No.8 İşyeri (6,00 m²)

225,00

243,00

675,00

15.00


4.İhalelere Katılacaklardan İstenen Belgeler (İhaleye Girebilme Şartları):
 

Gerçek kişiler için;

a.Nüfus cüzdan fotokopisi,

b.Tebligat için yazılı adres gösterilmesi ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası,

c.2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,

d.İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya en az 6 ay geçerli olmak üzere teminat mektubu aslı,

e.Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,

f.Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri

Tüzel kişiler için;

a.Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü veya Ticaret Sicil Gazetesi

b.İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı

c.İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,

d.Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

e.Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,

f.2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,

g.İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya en az 6 ay geçerli olmak üzere teminat mektubu aslı,

h.Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı.

-Ayrıca listede 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 numaralı taşınmazlardan Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınan ve  geçerlilik süresi devam eden yetki belgelerinden bir tanesi. (H-1, K-1, R-1, N-1 vb.) 

-İhaleye katılacaklar, istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü saat 12.30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine teslim etmek zorundadır.

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimine (Belediye Hizmet Binası Kat:2) müracaatları ilan olunur.

 

 

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ