İLAN05/06/2018 gün, 163 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilip onaylanan Kirazpınar Mahallesinde yapılan 2865 (UİP 19925,11) numaralı Uygulama İmar Planı Değişikliği 21/06/2018 tarihi ile 23/07/2018 tarihleri arasında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.