İLAN05/06/2018 gün, 164 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilip onaylanan Andız Mahallesi 154 ada 2 parselde yapılan 2866 (UİP 19925,12) numaralı Uygulama İmar Planı Değişikliği 21/06/2018 tarihi ile 23/07/2018 tarihleri arasında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.