İLAN05/06/2018 gün, 167 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilip onaylanan İnköy Mahallesi 1330 1331 parsellerde yapılan 2868-A (NİP-9475,9) numaralı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 2868 (UİP 9473,7) numaralı Uygulama İmar Planı Değişikliği 21/06/2018 tarihi ile 23/07/2018 tarihleri arasında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.