İLAN05/06/2018 gün, 169 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilip onaylanan Bölcek Mahallesi 243 ada 12-13 parselde yapılan 2870 (UİP 9420,112) numaralı Uygulama İmar Planı Değişikliği 21/06/2018 tarihi ile 23/07/2018 tarihleri arasında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.