İLAN05/06/2018 gün, 178 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilip onaylanan Alipaşa Mahallesi 47,634 adalarda yapılan 2872-A (NİP-9422,106) numaralı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 2872 (UİP 9421,62) numaralı Uygulama İmar Planı Değişikliği 21/06/2018 tarihi ile 23/07/2018 tarihleri arasında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.