Cami avlularına Belediyemizce tente temini yapılmıştır.