Maddi durumunu beyan eden kişilere ücretsiz olarak hizmet verilmektedir.
Her cenazemize ücretsiz olarak helva dağıtımı yapılmaktadır.
Yine ücretsiz olarak cenazelerimize otobüs hizmeti verilmektir.