Bir kente kimlik kazandıran onun tarihidir sloganıyla kale burçlarının restorasyonu ile kalenin estetik aydınlatılması ve çevre düzenlemesinin yapılması planlanmaktadır. Kültür Bakanlığı'yla beraber Jeoteknik ve Jeofizik etütleri yapılmıştır.