ÖLÜM BELGESİ TEMİNİ:

 • Vefat evde gerçekleşmiş ise 112 aranarak nöbetçi hekim adresinize yönlendirilecek. Gelen hekim ölü muayenesi yaptıktan sonra “ölüm belgesi” cenaze yakınlarına teslim edilecektir.
 • Vefat hastanede gerçekleşmiş ise hastane tarafından hazırlanan “ölüm belgesini” ilgili doktorlara onaylatıldıktan sonra cenaze yakınlarına teslim edilecektir.
 • Vefat Huzurevi, bakımevi gibi yerlerde meydana gelen ölümlerde varsa doktor tarafından, yoksa 112 aranarak nöbetçi doktor tarafından verilir.

CENAZE DEFNİ İÇİN İZİN:

 • Alınan “ölüm belgesi” ile Evliya Çelebi Mezarlığı’mızda bulanan idari binaya gelinir.
 • Burada kayıt işlemi yapılır.
 • Şehir merkezinde bulunan Musalla, Ahi Evren, Hıdırlık, Ahierbasan, Sultanbağı ve Çelebi Mezarlığı’mızın kapasiteleri dolmuştur. Bu mezarlıklara defin yapmak isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak adına; ölen kişinin daha önceden defin yapılmış birinci dereceden bir yakını (anne, baba, eş ve çocuk) varsa defin işlemine müsaade edilmektedir. Çelebi Mezarlığı’mıza defin yapılmak istenen vatandaşlarımız en az 5 yıl önceden defin edilen yakınlarının yasal varislerinin muvafakatini almak şartıyla üstüne gömülmektedir. Vatandaşlarımız eğer bu şartı taşımıyorlarsa yeni otogarın arkasında bulunan Şehir Mezarlığı’na yönlendirilmektedir.
 • Talep edilmesi halinde ücretsiz malzeme ve araç temini yapılır.

                        Hizmetin tamamlanma süresi: 15 Dk.

KİMSESİZLERİN CENAZE DEFİN İŞLEMİ:

 • Ölüm Belgesi ile Evliya Çelebi Mezarlığı’mızda bulanan idari binaya gelinir.
 • Resmi Kurumun yazmış olduğu üst yazı veya kurum dışında ise kimsesiz olduğuna dair Muhtarlık Belgesi ibraz edilir. En az 3 gün beklenir. Yakını çıkmazsa belediyemizce defin edilir.

            Hizmetin tamamlanma süresi: 3 Gün

CENAZE ÇIKARIM İŞLEMLERİ:

 • Dilekçe ile Evliya Çelebi Mezarlığı’mızda bulanan idari binaya gelinir.
 • Dilekçeye istinaden İl Sağlık Müdürlüğünden görüş alınır.
 • Görüş uygun gelirse Başkanlık Makamı tarafından olur alınarak mezar açılır.

Hizmetin tamamlanma süresi: 20 Gün

ŞEHİRDIŞI CENAZE NAKİL İŞLEMLERİ:

 • Ölüm Belgesi ve Nakil Belgesi ile Evliya Çelebi Mezarlığı’mızda bulanan idari binaya gelinir.
 • Araç İlimiz sınırları dışındaki komşu yerlere gidecekse Ücret Tahakkuku yapılır.
 • Cenaze İlimiz sınırları dışındaki farklı yerlere gidecekse THY ile İstanbul aktarmalı Türkiye'nin her yerine gönderilir. Ücret tahakkuku yapılır.

Hizmetin tamamlanma süresi: 1 Gün

AİLE MEZARLIĞI SATIŞ İŞLEMLERİ:

 • Yer Tespiti için Evliya Çelebi Mezarlığı’mızda bulanan idari binaya gelinir.
 • Burada iş ve işlemler yapıldıktan sonra Şehir Mezarlığı’mızda bulunan Aile Mezarlığına gidilir.
 • Beğenilen yere göre işlem yapılır.
 • Aile Mezarlığının yer ücreti peşin alınır.
 • Aile Mezar Tapusu Başkanlık Makamına imzalattırılarak teslim edilir.

Hizmetin tamamlanma süresi: 7 Gün

İrtibat No: 0530 762 19 10 - 0274 231 49 85 - 188