YAPI RUHSAT FORMU İÇİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1-Dilekçe + fenni mesul görevlendirme (Borç Takibi)
2-Tapu ve tapu kaydı (Her bina için)
3-İmar çapı (Her bina için)
4-Tedaş -Telekom görüşü (Çapta belirtilmişse)
5-Yıkım formu (Çapta belirtilmişse)
6-Jeolojik zemin etüt raporu (Her bina için)
7-Joteknik etüt (Toplam 5 kat)
8-İyileştirme projesi-yükleme deneyi (Gerekli ise)
9-İksa projesi ve kurum görüşleri (İksa gerekli ise)
10-Aplikasyon krokisi (Her bina için)
11-Harita mühendisi taahhüdü (Her bina için)
12-Yol kotu-kanal kotu tutanakları (Her bina için)
13-Emlak vergi değeri (Her bina için)
14-Mimar taahhüdü (Her bina için)
15-Mimari proje 5 takım (Oda bilgi föyü)
16-İtfaiye onayı (Her bina için)
17-Projede fenni mesullerin tablosu (Her bina için)
18-Mimari projede tapu kaydı (Her bina için)
19-Toplam inşaat alanı ve bağımsız bölüm numaraları (Her bina için)
20-Kapıcı dairesi (12 daire üzeri)
21-Sığınak projesi ve hesap raporu
22-Kurul kararı (Sit Alanında)
23-Yangın vanası (16 Bağımsız bölüm ve üzeri)
24-İnşaat mühendisi taahhüdü (Her bina için)
25-Betonarme proje 5 takım (Her bina için)
26-1 tk. Statik ve betonarme hesaplar (Her bina için)
27-Pafta-ada-parsel yazımı (Y. Yapı)
28-Elektrik mühendisi taahhüdü (Her bina için)
29-Elektrik tesisat projesi (Her bina için)
30-PTT tesisat projesi ve alındısı (Her bina için)
31-Makine mühendisi taahhüdü (Her bina için)
32-Sıhhi tesisat projesi ve alındısı (Her bina için)
33-Isı yalıtım projesi ve alındısı (Her bina için)
34-Kalorifer tesisat projesi ve alındısı (Kaloriferli ise)
35-Yangın tesisat projesi ve alındısı (7 kat ve üzeri umumi bina)
36-Havalandırma projesi ve alındısı (Sığınaklı ise)
37-Asansör projesi ve alındısı (5 kat ve üzeri-umumi)
38-Otopark emaneti ve yazısı (Her bina için)
39-Tabela ücreti (Her bina için)
40-Toprak hafriyat harcı (Her bina için)
41-Bina inşaat harcı (Her bina için)
42-Plan proje tasdik harcı (Her bina için)
43-Varsa eski ruhsatların fotokopisi (Her bina için)
44-Yeşil alan parsı (Sanayi ön kapatmalarında)
45-İmza sirküleri yetki belgeleri (Şirket vs.)
46-Encümen kararı (Muvakkat ise)
47-CD (Y. Yapı +Tadilat)
48-Karot ve demir çekme sonuçları (Güçlendirme ise)
49-Sağlık koruma bandı yazısı (İmalathane gibi tesislerde)
50-Karayolu geçiş izin belgesi (Karayolu kenarında yapılacak yapılarda)
51- Yapı Denetim Bürosu Müracaatları
52-Fen İşleri Müdürlüğünden kaldırım kanalizasyon emanetinin alındığına dair yazı

Hizmetin tamamlanma süresi: 30 İş Günü

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne başvurunuz.