TC KÜTAHYA BELEDİYESİ
EVLENDİRME MEMURLUĞU

BELGELER

KÜTAHYA NİKAH AKTİ İÇİN İSTENEN BELGELER

1- NÜFUS CÜZDANI

a) Nüfus cüzdanları fotoğraflı , on yılı geçmemiş fotoğraflar şahıslara benzeyecek ve aslı ile gelinecektir.

2-NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ

a) Evlenme ehliyet belgesi EVLENDİRME MEMURLUĞUMUZ'dan müracaat esnasında verilecektir.

3- FOTOĞRAF

a) 4'er fotoğraf getirilecektir. Fotoğraflar renkli, son altı ay içerisinde ön cepheden çekilmiş, çene ve yüz kısmı tamamen gösterir şekilde olacaktır. Bayanın alın çene ve yüz kısmı açık olmak şartı ile başörtülü resmi kabul edilir. (Farklı ve renkli gözlükle çekilmiş resimler kabul edilmez, eski resimden yeniden çoğaltmada kabul edilmez.)

4- SAĞLIK RAPORU

a) Vatandaşlar sağlık raporu alabilmeleri için önce memurluğumuzdan sağlık sevki alıp Verem savaş dispanserine sonra da çiftlerden birinin aile hekimine beraber gideceklerdir.

5- EVLENME BEYANNAMESİ

a) Beyannameler memurluğumuzda doldurulup imzalar memur huzurunda atılacaktır.

6- EVLENME YAşI

  1. 18 yaşını doldurmuş erkek ve kadın kendi iradeleri ile evlenebilirler.
  2. 17 yaşını dolduran erkek ve kadın anne-baba veya vasi izni ile evlenebilir.
  3. 16 yaşını dolduran erkek ve kadın hakim izni (mahkeme kararı) ile evlenebilir.
  4. Medeni hali dul veya boşanmış bayanlar 300 günlük bekleme süreleri dolmadan evlenmek isterlerse mahkemeden iddet müddeti kaldırma kararı getireceklerdir.

7- YABANCI UYRUKLU

a) Türkçe evlenme ehliyet belgesi ; Yabancı devletin yetkili merkezi makamlarından veya o devletin konsolosluklarından alınacaktır. Çok dilli ve apostilli belgeler hariç Türk dış işleri bakanlığına tasdik ettirilecektir. Belge yabancı dilde ise Türk dış işleri bakanlığına tasdik ettirildikten sonra noterden Türkçeye tercüme edilecektir.
b)- Apostilli belgeler noterden Türkçeye türcüme edilerek gelinecektir. C)- Pasaport ve kimliğin noter onaylı Türkçe tercümesi yapılacaktır.
d)- Yabancı uyruklu şahıs Türkçe bilmiyorsa nikahta tercüman çağırması gerekmektedir.

8- İZİN BELGESİ

a)- Kütahya dışında ikamet eden çiftler bulunduğu yerin evlendirme memurluğundan çift olarak izin belgesi alıp getireceklerdir. Çiftlerden birinin Kütahya ikametgahlı olması halinde çiftler bütün işlemlerini Kütahya’da yaptırabilir.
b)- Kütahya’da ikamet edenler izin belgesi isterlerse 5 adet resim ve nüfus cüzdanı ile müracaat edeceklerdir.

9- MÜRACAAT

a)- Çiftler istenen belgelerle beraber (4'er resim nüfus cüzdanları ve eşler birlikte) eksiksiz olarak memurluğumuza ön kayıt için başvuracaklardır. B)- Aile cüzdanı ücreti ve harçlar peşin olarak belediyeye yatırılır.
c)- Soyadını koca soyadı ile birlikte kullanmak isteyen bayan bir adet soyadı dilekçesini imzalayıp teslim eder.
d)- Belgeler hazırlandıktan sağlık raporları alındıktan sonra memurluğumuza beraber gelecekler imza karşılığında evrakları teslim edecekler randevu tarihini bekleyeceklerdir.

10- DİKKAT

a)- Nikah randevusu alan çiftler kendilerini tanıyan 18 yaşını doldurmuş 2 tane şahitle birlikte nikah saatinden 5 – 10 dk önce gelmeleri rica olunur.
b)- Tüm evrakların geçerlilik süresi altı aydır. Adres: Fuat Paşa Mah. Sanayi karşısı Kentpark içi Tel :0274 225 16 44