Kütahya Belediyesi Hizmet Binası Emlak Servisi’nden aşağıda istenen belgelerle emlak beyanı başvuru işlemi gerçekleştirilir.
 YENİ EMLAK BEYANI VERECEKLERDEN İSTENİLEN BELGELER
1-Tapu Fotokopisi
2-Kimlik Numarası
3-Bina ise  Yapı Kullanma İzin Belgesi
Emlak ÇTV Birimi İçin Gerekli Olan Evraklar
1-Kira Kontratı
2-Tapu Fotokopisi
Vefat Halinde
1-Veraset İlanı
2-Tapu Kayıt Dökümü veya Tapu Fotokopisi
Alım-Satım İşlerinde
Tapu fotokopi ile müraacat yapılıp rayiç bedel ödenir.
Doğalgaz ve elektrik aboneliğinin bildirim alımı için,tapu fotokopi  ve açık adres bilgileri gereklidir.