Örnek 1 Başvuru/Beyan Formu
Gayrisıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu
Canlı Müzik İzin Formu

İŞ YERİ AÇMAK İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR
SIHHİ MÜESSESE İŞYERLERİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER
Kütahya Belediyesi Hizmet Binası Sağlık İşleri Müdürlüğünden aşağıda istenen belgelerle sıhhi müessese işyerleri için başvuru işlemi gerçekleştirilir.
1-Örnek 1 Başvuru/Beyan Formu(Sağlık İşleri Müdürlüğünden alınması gerekiyor)
2-Yapı Kullanma İzin Belgesi(İskan Ruhsatı)
3-Tapu Fotokopisi
4-Kira Sözleşmesi Aslı
5-Oda Kayıt Belgesi
6-İmza Beyannamesi(Yetkili Noterden)
7-Ticaret Sicil Gazetesi(Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı İse
8-Vergi Levhası
9-Ustalık Belgesi
10-Meskenlerde Kat Maliklerinden Rahatsız Olmadıklarına Dair %100 Muvafakkatname
11-6 KG’lık Faal Yangın Söndürme Tüpü(İşyerinin Metre Karesine Göre İlave İstenebilir.)
12-2 Adet Fotoğraf
13-Belediye Sicil Numarası
14-İşyerinin Basit Krokisi
15-Mavi Plastik Telli Dosya

 UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER
Kütahya Belediyesi Hizmet Binası Sağlık İşleri Müdürlüğünden aşağıda istenen belgelerle Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri için başvuru işlemi gerçekleştirilir.
1-Örnek 1 Başvuru/Beyan Formu(Sağlık İşleri Müdürlüğünden alınması gerekiyor)
2-Vukuatlı Nüfus Kaydı Örneği(İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden Alınacak)
3-Sabıka Kaydı
4-Yapı Kullanma İzin Belgesi(İskan Ruhsatı)
5-Tapu Fotokopisi
6-Kira Sözleşmesi (aslı)
7-Oda Kayıt Belgesi
8-İmza Beyannamesi(Yetkili Noterden)
9-Ticaret Sicil Gazetesi(Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı İse)
10-Kat Maliklerinden Rahatsız Olmadıklarına Dair Muvaffakatname(İşyeri%51-Mesken%100)
11-6 KG’lık Faal Yangın Söndürme Tüpü(İşyerinin Metre Karesine Göre İlave İstenebilir.)
12-Vergi Levhası
13-Belediye Sicil Numarası
14-Mesafe Krokisi(Kahvehane,İnternet Kafe,P.Station)
15-Mavi Plastik Telli Dosya
16-3 adet fotoğraf
17-Emniyet Müdürlüğü Görüş Yazısı(Sağlık İşleri Müdürlüğü Tarafından)
18-Okullara,Yurtlara 100 metre mesafede bulunması gerekir.
(En Yakın Giriş)
19-Canlı Müzik Yayını Yapacakların Gayrisıhhi Müessese Açma Servisine Başvuru Yapmaları Gerekmektedir.

DEVİR OLACAK 2. VE 3. SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESE AÇMA RUHSATLARI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1-Devir alan şahıstan veya şirketten devir alındığına dair noter onaylı dilekçe
2-Devir eden şahıstan veya şirketten devir ettiğine dair noter onaylı dilekçe
3-Mevcut Gayrisıhhi Müessese Açma ruhsatının aslı
4-Yangın Kontrol Raporu
5-Devir alanın imza sirküleri
6-Vergi Beyanı
7-Oda Kayıt Belgesi
8-Kira Sözleşmesi
9-Tapu Fotokopisi
10-Ustalık Belgesi
11-1 adet Plastik dosya
12-Yapı Kullanım İzin Belgesi
13-Sanayi Siciline Kayıt Olduğuna Dair Yazı
14-Harç Bedeli

MÜCAVİR ALAN İÇERİSİNDE BULUNAN 2. VE 3.SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESE AÇMA RUHSATLARI İÇİN İSTENEN EVRAKLAR
1-Başvuru/Beyan Formu(Belediye Sağlık İşlerinden Alınacak)
2-Kira Sözleşmesi(Kiracı ise)
3-Tapu Fotokopisi
4-Vergi Beyanı
5-Ustalık Belgesi(Ticaret Siciline kayıtlı olanlardan istenmez)
6-ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi(Çevre ve Şehircilik İl Md.)
7-Karayolları Trafik Güvenliği gerektiren işyerleri için Yol Geçiş İzin Belgesi(Belediye Fen İşleri Müdürlüğü)
8-İtfaiye Raporu(Belediye İtfaiye Müdürlüğü)
9-Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi işyerelerinde bulundurulacak(Çevre ve Şehircilik İl Md.)
10-İmza Sirküleri
11-Ticaret Sicil Gazetesi(Ticaret Odasına Kayıtlı ise)
12-Bağlı bulunduğu oda kaydı
13-1 adet plastik dosya
14-İskan Ruhsatı(Yapı Kullanma İzin Belgesi)Özel Yapı Şeklini Gerektiren İşyerlerinin faaliyetleri iskan ruhsatında belirtilecek(Akaryakıt,LPG,Fırın,Pide Fırını vb)
15-Kat Maliklerinden rahatsız olmadıklarına dair Muvafakatname
16-Oto ve Halı Yıkama Yerlerinde Çökeltme Havuzu ve Kanalizasyon bağlantısının uygunluğu ile ilgili yazı
17-İşyeri Vaziyet Planı
18-Sanayi Siciline Kayıt Olduğuna Dair Yazı
19-Harç Bedeli

CANLI MÜZİK İZİN BELGESİ İSTENİLEN BELGELER
1-Mülk sahiplerinden %75 Muvafakatname(Noter Onaylı)
2-Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu(Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Lisanslı Firmalar)
3-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı(Eğlence Yerleri)
4-Canlı Müzik İzin Belgesi Harç Bedeli
5-Tahakkuk
NOT:Çalışma ruhsatı olmadan canlı müzik izin belgesi alamaz.
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu esnasında canlı müzik izin belgesi ile ilgili bilgi alınması gerekmektedir.
** İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmadan Canlı Müzik İzin Belgesi düzenlenemez.