YAPI KONTROL SERVİSİ VİZE İŞLEMLERİ İÇİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1-Toprak vizesi için zemin iyileştirmesi varsa jeoloji ve inşaat mühendislerinin hazırladığı zemin raporu ve yerinde görülmesi.
2-Temel vizesi için demir numune sonucu bağımsız, TSEK belgeli firmalardan alınmış belge ve temel kontrolü için yerinde görülmesi.
3-Su basman vizesi için harita mühendisinin hazırladığı, su basmanın uygun olduğu, yola ve komşu parsele tecavüzünün bulunmadığına dair vaziyet planı ve yerinde görülmesi.
4-Kat vizesi için her kat için atılan betonun bağımsız TSEK belgeli firmalardan alınan numunelerin test sonuçlarını gösterir raporların getirilmesi ve her katın yerinde görülmesi.
5-Her kat kontrolüne gidilirken bir önceki kata ait 7 günlük beton numune sonucu raporu getirilmesi ve her katın yerinde görülmesi ve sonrasında 28 günlük sonucunda getirilmesi.
6-Çatı kontrolünün yapılması.

**Hizmetin tamamlanma süresi: 90’ar dakika

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne başvurunuz.