YAPI DENETİM HAKEDİŞLERİ İÇİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1-Dilekçe
2-Hakediş Raporu
3-Damga Pulu Vergisi Dökümü
4-Maaş Bordrosu
5-SGK Kaydı
6-Laboratuvar Faturası
7-Taahütname
8-Hizmet Sözleşmesi Fotokopisi
9-Yapı Ruhsatı Fotokopisi
10-İlk hakkediş gerçekleşme oranındaki YİBF
11- Son hakkediş gerçekleşme oranındaki YİBF
12-Personel Bildirgesi
13-İşyeri Teslim Tutanağı
14-Aplikasyon Krokisi
15-Demir Çekme Deney Raporu
16-Kalıp ve Donatı Kontrol Tutanağı
17-Beton Döküm Tutanağı
18-Onaylı Seviye Tespit Tutanağı
19-Beton Deney Raporu
20-13/06/2018 ve sonrası beton dökümleri için laboratuvar dilekçesi
21-%80 ve %100 seviyelerde seviye tutanağı
22-Dekont

Hizmetin tamamlanma süresi: 3 iş günü
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne başvurunuz.