SU BASMAN KOTU İÇİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

 • Tapu İmar Durum Belgesi

           Hizmetin tamamlanma süresi: 90 dakika

ÇATI TAMİRİ İÇİN DİLEKÇE BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER:

 • Tapu Fotokopisi
 • Ruhsat Fotokopisi (İskân Ruhsatı, İmar Affı Ruhsatı, İnşaat Ruhsatı)
 • 1956 yılından önce yapılan yapılar için tahrir belgesi

Hizmetin tamamlanma süresi: 3 İş Günü

SIVA-BOYA-BADANA-DÖŞEME-ELEKTRİK-SIHHİ TESİSAT VE MANTOLAMA TAMİRLERİ İÇİN DİLEKÇE BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER:

 • Tapu Fotokopisi
 • Ruhsat Fotokopisi (İskân Ruhsatı, İmar Affı Ruhsatı, İnşaat Ruhsatı)
 • 1956 yılından önce yapılan yapılar için tahrir belgesi
 • Müşterek kullanılan binalarda yönetim kararı

 

Hizmetin tamamlanma süresi: 3 İş Günü

BAHÇE TANZİMİ İÇİN DİLEKÇE BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER:

 • Tapu Fotokopisi
 • Kadastro Müdürlüğü’nden aplikasyon krokisi
 • Müşterek alanlarda yönetim kurulu kararı

Hizmetin tamamlanma süresi: 3 İş Günü

RUHSATSIZ YAPILAN İNŞAATLARIN ZABIT VARAKASI DÜZENLENMESİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

 • Tapu Fotokopisi
 • Yapı Ruhsatı

Hizmetin tamamlanma süresi:1 İş Günü

ŞİKÂYET DİLEKÇELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN:

 • Dilekçe

Hizmetin tamamlanma süresi: 3 İş Günü

MERKEZDE 42 MAHALLENİN VE BELEDİYE SINIRLARI İÇİNE ALINAN 19 KÖYÜN DENETLENMESİ:

 • Her hafta içi periyodikler halinde inşaat denetiminin yapılması.

ŞAHISLARIN MEVCUT BİNA İÇİN YIKIM DİLEKÇESİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

 • Şahıs Dilekçesi
 • Fenni Mesul Dilekçesi
 • Fenni Mesul Sorumluluk Belgesi
 • Tapu Fotokopisi
 • İmar Durumu
 • Tapu Kaydı
 • Şahsın olmadığı anda vekâletname olması

Hizmetin tamamlanma süresi: 3 İş Günü

KURULA İLETİCELEK DOSYALAR:

 • Başvuru
 • Tapu Fotokopisi
 • İmar Durum Belgesi
 • Tevhid ifraz ve yola terk işlemleri için kadastral değişiklik haritası
 • Yeni yapılanma talebi için yeni yapı projesi
 • Tescilli binaların rölöve, restitüsyon, restorasyon projesi

Hizmetin tamamlanma süresi: 10 İş Günü

ONARIM İZNİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

 • Tapu Fotokopisi
 • Taşınmaza ait tahrir kaydı, yapı kullanma izin belgesi veya ruhsat fotokopisi
 • İmar Affı Ruhsatı
 • Yapı Kayıt Belgesi

Hizmetin tamamlanma süresi: 15 İş Günü

VATANDAŞIN DİLEKÇE MÜRACATI(BAHÇE DUVARI MÜRACAT):

 • Dilekçe ve ekleri
 • Ekler:
   • Aplikasyon Krokisi
   • Tapu Senedi
   • İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanım İzin Belgesi

*Yukarıda belirtilen ekler dilekçenin gittiği servislere göre istenmektedir.

Hizmetin tamamlanma süresi: 15-20 Dakika

Ayrıca arşivden proje çıkarılması için de Yapı Kontrol Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne başvurunuz.