24.12.2015

07.05.2014 tarih ve 28993 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren; Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde, Mahalli İdareler Personelinin Unvan Değişikliği Sınavı, Anadolu Üniversitesi tarafından online sınav şeklinde 04.10.2015 tarihinde yapılmış olup, sınav sonuçları İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde (www.migm.gov.tr) yayınlanmıştır.

Söz konusu sınavda başarılı olup ataması yapılan personeller aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

S.No-Ad Soyad-Atanacağı Kadro
1. Erdem Tetik (Tekniker)
2. Abdulkadir Gümüş (Tekniker)
3. Ramazan Bacak (Tekniker)
4. Burak Uludağ (Mühendis)