24.1.2022

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA ÇALIŞMAKTA OLAN MEMURLAR İÇİN YAPILACAK OLAN
2022 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI İLANI

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik 2/7/2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik hükümlerine göre aşağıdaki tabloda belirtilen kadrolar için Görevde Yükselme Sınavı yapılacaktır.

Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (1) inci fıkrası ile Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin (1)’inci fıkrası ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 21’inci maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca Görevde Yükselme suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi aranacak şartlar tabloda belirtilmekte olup, Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Duyuru ve Başvuru” başlıklı 11’inci maddenin (2) nci fıkrası, Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin (2)’nci fıkrası ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 21’inci maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca da ilan edilen boş kadrolar için başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için başvurabilecektir. Sınav Takvimi Çizelgesi, Görevde Yükselme Sınav Konuları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün yayımladığı duyuru metninde ve aşağıda belirtilmiştir. Bu duyurunun internet adresi aşağıdadır.

https://yerelyonetimler.csb.gov.tr/yerel-yonetimler-personelinin-2022-yili-gorevde-yukselme-ve-unvan-degisikligi-sinavi-haber-266975

Söz konusu Görevde Yükselme Sınavına girmek isteyen adayların başvuracakları kadroyu dilekçede belirterek dilekçe ile birlikte Sağlık Durumu/Engel Bilgi formunu 01 Şubat 2022 günü mesai bitimine kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmek üzere T.C. Kütahya Belediyesi Dilekçe Kayıt birimine teslim etmesi gerekmektedir. 01 Şubat 2022 tarihinden sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

*Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.(Örnek Dilekçe – Tüm Müdürlüklerimize gönderilmiştir)
*Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formu için tıklayınız. (Mutlaka bu form dilekçe ekinde gönderilecektir.)

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik internet adresi aşağıdadır.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200702-7.htm

Bu ilan T.C. Kütahya Belediyesi kurumsal web sitesinde ve ilan panosunda yayımlanmıştır. İlanen duyurulur.