11 Eylül 2019 Çarşamba

Gözüm Şeyh Sultan Türbesi restitüsyon ve restorasyon projesinin hazırlanıp, restorasyon uygulaması ile ifrazının yapılarak Kütahya Belediyesine bedelsiz bağış edilmesi ile ilgili protokol imzalandı.
Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK ile Mecidiye Mahallesinde bulunan Gözüm Şeyh Sultan Türbesi’nin olduğu alanın mülk sahipleri arasında protokol imzalandı.
Protokol Mecidiye Mahallesinde tapunun 10 pafta, 33 ada, 12 parselinde kayıtlı Kütahya Sit ve Etkilenme Geçiş Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı çerçevesinde, Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 17.07.1987 gün, 3552 sayılı kararı ile 162 envanter numarası ile 1. Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil kaydının devamına karsr verilen Uşakizade Ahmet Rıfat Efendi Konağının bahçesinde yer almakta olup;Kütahya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 12.02.2011 gün, 832 sayılı kararı ile 2. Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen, aynı Koruma Bölge Kurulu’nun 29.09.2016 gün, 3520 sayılı kararı ile Kütahya Belediyesince hazırlatılan analitik rölöve ve raporunun uygun olduğuna karar verilen Gözüm Şeyh Sultan Türbesi’nin restitüsyon ve restorasyon projesinin hazırlatılması, restorasyon uygulaması ile ifrazının yapılarak Kütahya Belediyesine bedelsiz bağış edilmesini kapsamaktadır. Fotoğrafları Paket Halinde İndirmek İçin Tıklayınız.
Görüntülenme sayısı: 1366