İLAN

04/08/2021 tarih, 237 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilip onaylanan Yıldırım Beyazıt Mahallesi 758 ada 78 parselde alanında yapılan 3192 numaralı Uygulama İmar Planı Değişikliği 25/08/2021 tarihi ile 23/09/2021 tarihleri arasında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve Belediyemiz web sitesinde askıya çıkarılmıştır.