İLAN

04/08/2021 tarih, 238 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilip onaylanan Siner Mahallesi 73 ada 1 parselde alanında yapılan 3193 numaralı Uygulama İmar Planı Değişikliği 25/08/2021 tarihi ile 23/09/2021 tarihleri arasında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve Belediyemiz web sitesinde askıya çıkarılmıştır.