İLAN

01/09/2021 tarih, 268 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilip onaylanan Hamidiye Mahallesi 1547, 2728 Ada bölgesinde yapılan 3176_3,4 numaralı Uygulama İmar Plan Değişikliğini 15/09/2021 tarihi ile 14/10/2021 tarihleri arasında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve Belediyemiz web sitesinde askıya çıkarılmıştır.