İLAN

01/09/2021 tarih, 267 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilip onaylanan Okçu Mahallesi 3729 ada, 21 parselde yapılan 3199_A numaralı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 3199 sayılı Uygulama İmar Planı Değişikliğini 15/09/2021 tarihi ile 14/10/2021 tarihleri arasında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve Belediyemiz web sitesinde askıya çıkarılmıştır.