İLAN

01/09/2021 tarih, 272 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilip onaylanan Hacıazizler Mahallesi 2618 Ada bölgesinde yapılan 3201_A,B,C,Ç,D,E,F,G numaralı İlave Nazım İmar Planı ve Nazım İmar Planı Değişikliği ve 3201_1,2,3,4,5,6,7,8 numaralı İlave Uygulama İmar Planı ve Uygulama İmar Planı Değişikliğini 15/09/2021 tarihi ile 14/10/2021 tarihleri arasında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve Belediyemiz web sitesinde askıya çıkarılmıştır.