İLAN

01/09/2021 tarih, 274 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilip onaylanan Yoncalı Mahallesi 342 Ada 13 parsel ve 359 Ada 5 parselde yapılan 3202_A,B numaralı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 3202_1,2 numaralı Uygulama İmar Planı Değişikliğini 15/09/2021 tarihi ile 14/10/2021 tarihleri arasında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve Belediyemiz web sitesinde askıya çıkarılmıştır.