İLAN

01/09/2021 tarih, 271 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilip onaylanan Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2998 Ada bölgesinde yapılan 3200_A,B numaralı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 3200_1,2 numaralı Uygulama İmar Planı Değişikliği 16/09/2021 tarihi ile 15/10/2021 tarihleri arasında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve Belediyemiz web sitesinde askıya çıkarılmıştır.