T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE ERİ ALIMI SINAV SONUÇLARI

            Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümleri gereğince yapılan İtfaiye Eri Alımı Sınav Sonuçlarına göre atamaya esas başarı listesi (asıl ve yedek) ve dilekçe örneği ekte yer almaktadır. Asıl adayların istenilen belgeler ile birlikte 31.01.2022 günü mesai bitimine kadar Kütahya Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Atamaya Esas Başarı Listesine göre asıl adaylardan istenilecek belgeler:

a) Dilekçe, (Aday tarafından doldurulup imzalanacaktır.)
b) Diploma aslı veya noter tasdikli örneği veya barkotlu mezuniyet belgesi
c) Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı ve sürücü belgesinin fotokopisi (Asılları ibraz edilecektir.)
ç) Sağlık açısından “İtfaiye Eri olur” ibareli tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu
d) Son 6 ay içerisinde çekilmiş 6 adet fotoğraf (Vesikalık/Biyometrik)
e) Adli sicil kaydı belgesi,
f) Askerlik durum belgesi (Erkek asıl adaylar için)
g) 2020 Yılı KPSS P93 sonuç belgesi

 

Ek:
1- Atamaya Esas Başarı Listesi (asıl ve yedek ) için tıklayınız.
2- Dilekçe Örneği için tıklayınız.