İ L A N KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5.dönem 6. olağan toplantısını 04/06/2013 SALI günü Saat 20.00'de Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır. Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur. G Ü N D E M / 1- Kütahya Merkez 2.Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde Belediyemizi temsil etmek üzere 5 asil, 5 yedek üyenin seçilmesi konusunun müzakeresi, 2-4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun'un 4.maddesi gereğince Çiftçi Mallarını Koruma Meclisine ve Murakabe Heyetine ayrı ayrı 5'er Asil, 5'er Yedek üyenin seçilmesi konusunun müzakeresi,(gizli oylama) 3-Boş kadro değişikliği konusunun müzakeresi, 4-İlimiz, Bahçelievler Mahallesinde bulunan bazı sokakların Mehmet Akif Ersoy Mahallesine bağlanması talebinin müzakeresi, 5-İlimizde bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi, 6-İlimiz, merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 220 ada, 35 parsel numaralı taşınmaz ile Gaybi Efendi Mahallesi 222 ada, 14, 42, 53, 130, 132, 138 parsellerin kamulaştırılması konusunun müzakeresi, 7-İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt (Yunus Emre) Mahallesi, 18.0.III pafta, 1183 ada ile Selimiye Caddesi arasında bulunan 1 adet iki katlı binanın kamulaştırılması konusunun müzakeresi, 8-Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün yer talebi konusunun müzakeresi, 9-Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Kütahya Şubesinin yer talebi konusunun müzakeresi, 10-Tarıma Dayalı Organize Sanayii Bölgesi Kurulması konusunun müzakeresi, 11-Kentsel Dönüşüm alanı ve yetki verilmesi konusunun müzakeresi, 12-Afet Riski Altındaki Alanlar konusunun müzakeresi, 13-Rezerv Alanları konusunun müzakeresi, 14-İlimiz, Çalca Mahallesi 19 pafta,1897 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılması konusunun müzakeresi, 15-İlimiz, merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 1746 ada,96 parsel numaralı taşınmazın tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi, 16-İlimiz, merkez Okçu Mahallesi, 21.J.3 pafta, 130 ada, 10 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 17- İlimiz, merkez Okçu-Güveççi-Sofu Mahalleleri arasında yol alanı imar planı yapılması konusunun müzakeresi, 18-İlimiz, merkez Osmangazi Mahallesi’nde bulunan mevcut Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 19-İlimiz, merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 43 pafta, 220 ada, 71 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 20-Belediye Meclisimizin 01.02.2013 tarih ve 90 sayılı kararı ile onaylanan Lala Hüseyin Paşa ve Bölcek Mahallesi, 20.L.1, 21.L.1-2-4 paftalarda yapılan 2309 nolu imar planı değişikliği ve ilave imar planına askı süresi dahilinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, 21İlimiz, merkez - Alayunt Mahallesi, J24.a.1-2 pafta, Kütahya Alayunt Demiryolu Lojistik İhtisas OSB Alanı imar planının düzenlenmesi konusunun müzakeresi, 22-Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi imar planı, 25.I.2 paftada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 23- İlimiz, merkez Hamidiye Mahallesi, 135 pafta, 788 adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 24-İlimiz, merkez Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 49 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 25- İlimiz, merkez Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 638 ada, 49 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 26- İlimiz, merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 43 pafta, 896 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, ./.. (2) 27- İlimiz, merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 69 ada, 2 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 28- İlimiz, merkez Yoncalı, 6 pafta, 376 parsel bölgesinde imar planı değişikliği 29- İlimiz, merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 67-74 parseller bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 30-İlimiz, merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 128 pafta, 815 adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 31- İlimiz, merkez Bölcek Mahallesi, 20.K.2 pafta, 75 ada, 2 ve 18 parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 32- İlimiz, merkez Siner mahallesi, 11.b pafta, 1778 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 33-Danıştay Altıncı Dairesinin 2008/3781 nolu Kararı bulunan, Milli Savunma Bakanlığının 02.03.2013 tarihli yazılarında belirtilen “Askeri Hava Alanı Mania Planlarının Uygulanması” konusunun müzakeresi 34-Belediye Meclisimizin 03.04.2012 tarih, 167 sayılı kararının bulunduğu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 95 pafta, 595 ada, 21 nolu parselle ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 35- İlimiz, merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 43 pafta, 220 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 36- İlimiz, merkez Civli, Kirazpınar Mahallelerinde; Belediye Meclisimizin 04.01.2013 tarih, 20 sayılı kararıyla onaylanan 2210 nolu imar planı ve değişikliğinin düzenlenmesi konusunun müzakeresi, 37-TEİAŞ ın, 12.03.2013 tarih, 306-0808 sayılı yazılarıyla iletilen, 154 kV Altıntaş – Kütahya OSB – Kütahya Enerji İletim Hattı konusunun müzakeresi, 38- İlimiz, merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 43 pafta, 220 ada, 88 parselde İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi, 39- İlimiz, merkez İnköy Mahallesi 30-31 pafta, 4806 parsel bölgesinde İlave Mevzi İmar Planı ve İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi, 40-Belediye Meclisimizin 01.02.2013 tarih 91 sayılı kararıyla onaylanan Yıldırım Beyazıt mahallesi 130 pafta, 763 ada, 18 nolu parselde yapılan 2301 numaralı İmar Planı değişikliğinin düzenlenmesi konusunun müzakeresi, 41-Gelir tarifesinde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi, Mustafa İÇA Belediye Başkanı