İ L A N KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere (5.dönem, 11.olağan toplantısı) 03/12/2013 SALI günü Saat 19.00' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır. Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur. G Ü N D E M / 1-5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesi gereğince, 2014 yılı Meclis toplantılarının gün ve saatleri ile Belediye Meclisinin tatil ayının belirlenmesi konusunun müzakeresi, 2-2014 Yılı Geçici İşçi Vizeleri konusunun müzakeresi, 3-Belediyemiz 2014 yılı Gelir tarifesi konusunun müzakeresi, 4-Belediyemiz bütçesinde aktarma yapılması konusunun müzakeresi, 5-Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün çalışma yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi, 6-İlimiz Sanat Merkezinin bulunduğu sokağa Sanat Sokak ismi verilmesi konusu ile İlimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konularının müzakeresi, 7-İlimiz, merkez, Bölcek Mahallesi 1-2 paftalar, 3995 ada, 174 (146) parsel numaralı taşınmazın imar yoluna tahsisli olan yaklaşık 283,13 m2.lik kesiminin kamulaştırılması konusunun müzakeresi, 8-İlimiz, merkez, İnköy Mahallesi, 29, 43 paftalarda uygulama imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 9-İlimiz, merkez, Zığra ve İkizüyük Mahalleleri yerleşik alanlarında uygulama imar planları yapımı konusunun müzakeresi, 10-İlimiz, merkezi, Siner, Alayunt ve Ağaçköy mahalleleri yerleşik alanlarında uygulama imar planları yapımı konusunun müzakeresi, 11-İlimiz, merkez, Yoncalı, Enne ve Civli mahalleleri yerleşik alanlarında uygulama imar planları yapımı konusunun müzakeresi, 12-İlimiz, merkez, Aydoğdu ve Kumarı Mahalleleri yerleşik alanlarında uygulama imar planları yapımı konusunun müzakeresi, 13-İlimiz, merkez, Otuz Ağustos Mahallesi, 17.Ö.4 pafta, 2098 ada, 21 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 14-İlimiz, merkez, Bosna-i Cedit Mahallesi, 24.O.III pafta, 713 nolu, 23.O.II pafta, 723 nolu parsel alanlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 15-İlimiz, merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 2352 ve 2337 nolu adalarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi , 16-Belediye Meclisimizin 03.09.2013 tarih, 393 sayılı kararıyla, Gaybiefendi Mahallesi, 40 pafta, 227, 437 nolu adalar bölgelerinde onaylanan, 2353_1 ve 2353_2 nolu imar planı değişikliklerine askı süresinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi , 17-Belediye Meclisimizin; 06.09.2011 tarih, 365 sayılı kararıyla onaylanan ilave uygulama imar planındaki, Zafertepe Mahallesi, 1.inci Organize Sanayi Bölgesi arası 30 metrelik yolun kamulaştırılması konusunun müzakeresi, 18-Belediye Meclisimizin 01.10.2013 tarih, 445 sayılı kararıyla, Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 1635(46) ada, 85 nolu parsel alanında onaylanan 2367 nolu imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi, 19-İlimiz, merkez, Hamidiye Mahallesi, Sazak Mevkii, 2730 ada bölgesinde mevzii – ilave imar planı yapımı ön izni verilmesi konusunun müzakeresi , 20-İlimiz, merkez, Bölcek Mahallesi, 9 pafta, 4294 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 21-İlimiz, merkez, Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 22-Belediye Meclisimizin 01.10.2013 tarih ve 431 sayılı kararı ile onaylanan Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 51 adada yapılan 2345 nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, 23-Belediye Meclisimizin 01.10.2013 tarih ve 434 sayılı kararı ile onaylanan Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 49 parselde yapılan 2365 nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, 24-İlimiz, merkez, Parmakören ve İnköy Mahallesi, 3. TOKİ alanı güneyindeki 12.7 hektarlık alanda uygulama imar planı yapımı konusunun müzakeresi, 25-İlimiz, merkez, Bölcek Mahallesi, 21.K.2 pafta, 279 ada, 5 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi , 26-İlimiz, merkez, Hamidiye Mahallesi, 135 pafta, 788 adada nazım imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 27-İlimiz, merkez, Hamidiye Mahallesi, 135 pafta, 788 adada uygulama imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 28-İlimiz, merkez, İnköy ve Lala Hüseyin Paşa Mahallelerinde 1/1000 Uygulama İmar Planında Rekreasyon Alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 29-İlimiz, merkez, Perli Mahallesi Katı Atık Bertaraf Ek Tesisleri alanı mevzi ilave imar planı yapımı ön izni verilmesi konusunun müzakeresi, 30-Belediye Meclisimizin 03.09.2013 tarih 412 sayılı kararıyla uygun görülen Andız-Geven Mahallerinde İmar Planında Askeri Bölge ayrılması, Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı Alanı içerisinde kalan alanda Askeri Tesisleri bütünleyecek tesislerin planlaması konusunun müzakeresi, 31-Belediye Meclisimizin 03.09.2013 tarih ve 416 sayılı kararının tashih edilmesi konusunun müzakeresi, Mustafa İÇA Belediye Başkan