İ L A N

 

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20’nci maddesi Ek Fıkrası gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2. Dönem, 2. Olağanüstü Meclis Toplantısını 22.05.2020 Cuma günü saat 17.00'da Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası meclis salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerimize saygıyla duyurulur.

 

G Ü N D E M                /

1- Belediyemiz 2019 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesapları konusunun müzakeresi.

2-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla, önümüzdeki üç aylık dönemde ödenecek personel giderleri için İller Bankasından kredi kullanılması konusunun müzakeresi.

3-Belediye Meclisimizin 20.04.2020 tarih ve 155 sayılı kararı ile Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen T.C. Kütahya Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi.

4- Belediye Meclisimizin 20.04.2020 tarih ve 154 sayılı Meclis Kararı ile Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen, T.C. Kütahya Belediyesi Hal Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi.

5-İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 3458 ada, 7 numaralı parsel bölgesinde imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

6-İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 79 pafta, 654 ada, 101 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

7-İlimiz merkez Servi Mahallesi, 15 pafta, 1655 ada, 20, 214 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

8-İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 48 pafta, 858 ada, 268, 269, 270, 271, 272 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

9-İlimiz merkez Servi Mahallesi, 19 pafta, 663 ada, 214 parsel alanında Belediye Meclisimizin 06.03.2020 tarih ve 114 sayılı kararı ile onaylanan 3032 ve 3032-A no.lu imar planı değişikliğine askı süresi içinde ve dışında gelen itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi.

10-İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 243 ada, 20 parsel numaralı alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

11-İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 3954 ada, 3 parselin kuzeyindeki alanda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

12-İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi 125 ada, 1 parselin kuzeyinde, 163 ada, 8 parselin güneyinde, 151 ada 1 parselin kuzey doğusunda, 176 ada, 1 parselin doğusunda, 209 ada 1 parselin doğusunda ve Enne Mahallesi 174 ada, 1 parselin batısında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

13-İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 586 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

14-İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 7 pafta, 67 ada da, Hamidiye Mahallesi, 137 pafta, 773 ada, 28 parselde; imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi.

15-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1463 ada, 6 ve 7 parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

16-İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 634 ada, 141 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

17-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1237 ada, 9 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

18-İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 586 ada, 12 parselin güney bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

19- Mülkiyetleri Belediyemize ait taşınmazların satış, kira vb. bedellerinin tespit edilmesi için en az üç kişiden oluşan Kıymet Takdir Komisyonu oluşturulması konusunun müzakeresi.

 

 

 

 

Prof. Dr. Alim IŞIK

Belediye Başkanı