İ L A N

 

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20’nci maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2. Dönem, 4. Olağan Meclis Toplantısını 26.06.2020 Cuma günü saat 17:00’da Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası meclis salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerimize saygıyla duyurulur.

 

G Ü N D E M                /

1-  Belediye Meclisimizin 06.03.2020 tarih ve 131 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen  “Şehit Uzm. Onb. Muhammed YILMAZ” isminin, Yoncalı çayır alanında bulunan parka verilmesi konusunun müzakeresi.

2- Belediye meclisinin 04.12.2019 tarih ve 371 sayılı kararıyla Zafertepe Mahallesi pazaryeri yanında bulunan “Şehit Engin BALCI” parkı ismiyle, Zafertepe Mahallesi, Şeyh Edebali caddesi üzerinde bulunan “Şehitler Parkı” isimlerinin karşılıklı olarak birbiriyle değiştirilmesi talebi konusunun müzakeresi.

3- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 21.N.3 pafta, 4333 ada, 6 parselde bulunan dükkanların ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

4- İlimiz merkez Siner Mahallesi, 17.Ö.2 pafta, 22 ada, 6 parselde bulunan dükkanların ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

5- İlimiz merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 21.K.3 pafta, 97 ada, 7 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

6- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.O.4 pafta, 1305 ada, 4 parselde bulunan dükkanların ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

7-  İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 75 ada, 12 parselde bulunan dükkanların ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

8- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 576 ada, 6 parselde bulunan dükkanların ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi. 

9- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi (p) bendi ve aynı Kanunun 75.maddesi gereğince Kütahya kent merkezinde ihtiyaç duyulan ve Kütahya kent kimliğine simgesel bir değer olarak katkıda bulunacak, Valilik önünde “Kütahya Kent Meydanı ve Yeraltı Otoparkı” yapılması ile ilgili her türlü iş ve işlemler için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

 10- S.S. Merkez Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Denetimli Özel Halk
Otobüslerinin zam talebi konusunun müzakeresi.

11- İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 4340 ada, 1 numaralı parsel alanının doğusunda, imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

12- İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 43 pafta, 901 ada, 2-3-4-20-21 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

13- İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20M4 pafta, 1483 ada kuzeyindeki bölgede imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

14- İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 51 pafta, 2194 ada, 168 parsel bölgesinde Belediye Meclisimizin 20.04.2020 tarih ve 177 sayılı kararı ile onaylanan 3051 nolu imar planı değişikliğine askı süresinde gelen itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi.

15- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2652 adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi. 

16- İlimiz merkez Siner Mahallesi, 0 ada, 3047 parsel alanına birleşik kadastro harici alanda, ilave imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

17- İlimiz merkez Siner Mahallesi, 0 ada, 1152 parsel alanının kuzeyindeki kadastro harici alanda, ilave imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

18- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt ve Siner Mahallelerinde, Kanal Kütahya Proje Alanı ve çevresindeki bölgede; ilave imar planı ve imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

19- Mülkiyetleri Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine ait olan ilimiz merkez Gazi Kemal Mahallesi 94 ada, 26 parsel numaralı taşınmazdaki 28 adet taşınmaz ile mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 1748 ada, 97 parsel ile tevhit ve ifrazı tamamlanacak olan parsellerin takas işlemleri ile ilgili tasarruf şeklinin belirlenmesi ile ilgili tüm husus ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

20-  Mülkiyeti S.S. Büyük Yoncalı Turizm Geliştirme Kooperatifine ait Enne Mahallesi 206, ada, 4 parsel numaralı ve Enne Mahallesi 205 ada, 3 parsel numaralı taşınmaza ait hisseleri ile  mülkiyeti Belediyemize ait olan Yoncalı Mahallesi 441 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince takas edilmesi talebi konusunun müzakeresi.

 

 

 

Prof. Dr. Alim IŞIK

Belediye Başkanı