İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20’nci maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2. Dönem, 6. Olağan Meclis Toplantısını 02.09.2020 Çarşamba günü saat 17:30’da Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası meclis salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerimize saygıyla duyurulur.

 

G Ü N D E M                /

1- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesi gereğince, Kütahya'mızın adını duyurmak ve tanıtımına katkı sağlamak amacıyla, Nilüfer ÖZKAN tarafından yazılan Kütahyalı Kadın Besteci isimli kitabın basılması konusunun müzakeresi.

2-  2020 Mali Yılı Gelir Tarifesinde yer alan Yeni Kurulacak Pazar Yeri İlk Tahsis ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi talebi konusunun müzakeresi.

3- Mülkiyeti Belediyemize ait olan muhtelif mahallerde bulunan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendi gereğince tasarruf şekillerinin belirlenmesi konusunun müzakeresi.

4- İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 5138 ve 5139 numaralı parsel alanlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

5- İlimiz merkez İnköy Mahallesi 5577 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

6- İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 151 ada 8 ve 9 parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

7- İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi 4406 ada 4 ve 6 parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

8- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 279 ada, 5 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

9- İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 340 ada, 50 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

10- İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 634 ada, 149 parsel ve 635 ada, 143 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

11- İlimiz merkez Enne Mahallesi, 279 ada, 7 parselin doğusundaki alanda imar planının iptal edilmesi konusunun müzakeresi.

12- İlimiz merkez Güveççi Mahallesi, 3760 ada, 41 parsel alanında mevzii imar planı yapımı talebi konusunun müzakeresi.

13- İlimiz merkez Güveççi Mahallesi, 3760 ada, 76 parsel alanında mevzii imar planı yapımı talebi konusunun müzakeresi.

14- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 763 ada, 21 parselin olduğu bölgede imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

15- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1347 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

16- Belediye Meclisimizin; 26.06.2020 tarih, 216 sayılı ve 05.08.2020 tarih, 239 sayılı , kararlarıyla kabul edilip onaylanan, Siner Mahallesindeki 3066 nolu ilave imar planı ve imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itiraz ve müracaat konusunun müzakeresi.

17- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt, Zığra Mahallelerinde, Demiryolu, 18 ile 24 metrelik yol alanları ve II. Etap Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde kalan bölgede imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

18- İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 1410 ada, 3 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

19- İlimiz merkez Siner Mahallesinde, Yeni Çevre Yolu Alanı ile imar planları arasındaki bölgede yol alanı düzenlenmesine ilişkin imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

20- İlimiz merkez Siner Mahallesi, 92 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

21- İlimiz merkez Siner Mahallesinin, 1. Organize Sanayi Bölgesi yolu girişi bölgesinde, altgeçit ve kavşak düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

22- İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 333, 337, 346 ve 348 parsel alanlarının olduğu bölgede imar planı yapımı talebi konusunun müzakeresi.

23- Hava Er Eğitim Tugayı Alanı – Askeri Alanda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

 

 

 

Dilek ve Temenniler

Kapanış

Prof. Dr. Alim IŞIK

Belediye Başkanı